Do we have to pay the allowances to the staff from the bank?

Do we have to pay the allowances to the staff from the bank? Our company wants to pay an allowance for food and accommodation expenses of our staff who are sent abroad by duty. Since it is difficult to use a bank account abroad, we want to pay our staff in cash if possible. We kindly request your opinion on the matter. Allowances are recognized a..

Deniz İş Kanunundaki iş sürelerine kimler dahil değildir?

Deniz İş Kanunundaki iş sürelerine kimler dahil değildir? Gemide çalışan birden fazla kaptanın bulunduğu gemilerde birinci kaptan veya kendisine vekâlet eden kimse (kılavuz kaptanlar dâhil), birden fazla makinistin bulunduğu gemilerde baş makinist, doktor ve sağlık memurları, hemşire ve hastabakıcılar, asli görevleri can, mal ve gemi kurtarma ola..

Emekli olan bir kişinin işe girişi prim yatmasa bile normal sigortalı olarak yapılırsa emekli maaşı kesilir mi?

Emekli olan bir kişinin işe girişi prim yatmasa bile normal sigortalı olarak yapılırsa emekli maaşı kesilir mi? Emekli işçinin SGK girişi yanlışlıkla normal SGKlı olarak yapıldı. Hemen farkına varılarak çıkışı yapılıp SGDPli olarak tekrar girişi yapıldı. İlgili ay ile emekli maaşı ne olur? Durumu açıklayan bir dilekçe ile bağlı bulunduğu SG..

Hisseli gayrimenkul kiralamasında muhtasar bildirimi nasıl yapılmalıdır?

Hisseli gayrimenkul kiralamasında muhtasar bildirimi nasıl yapılmalıdır? Şirketimiz adres değişikliği yaptı ve iş yeri adresimizi kiraladığımız yer vergi mükellefi olmayan gerçek kişidir. Kira sözleşmesinde kiraya veren bir kişi ve bu kişinin vermiş olduğu banka hesap bilgilerine 6 aylık kira peşin yatırıldığında dekontta hesabın 4 kişi adına ol..

Tüzel kişiliklerin Şube açılışında Müdür atanması zorunlu mudur?

Tüzel kişiliklerin Şube açılışında Müdür atanması zorunlu mudur? Merkezi İstanbul' da bulunan Limited şirketimize şehir dışında şube açmak istiyoruz. Şubeye müdür atamasak olur mu? Şubeye en az bir müdür atanması zorunlu olmakla birlikte bu müdürlerden en az birine şubeyi her konuda temsile yetkili olması da bir başka zorunluluktur. ..

Havacılık hizmetlerinde çalıştırılan işçilerin İş Kanunu bakımından durumu nedir?

Havacılık hizmetlerinde çalıştırılan işçilerin İş Kanunu bakımından durumu nedir? 4857 sayılı İş Kanununun “İstisnalar” başlıklı 4’üncü maddesine göre, hava taşıma işlerinde İş Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır. Hava taşıma işlerinde çalışanlar hakkında Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır; hava taşıma işlerinde çalışanları..

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması halinde işçinin ücreti nasıl ödenir?

 Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması halinde işçinin ücreti nasıl ödenir? Herhangi bir ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışılmaması halinde işveren o güne ait ücreti tam olarak ödeyecektir. İşçinin çalışma yapması halinde ise, çalıştığı her gün için ilave bir yevmiye daha verilmesi gereklidir. Örneğin Nisan ayında 23 N..