Banka finansman giderleri hangi hesapta takip edilmelidir?

Banka finansman giderleri hangi hesapta takip edilmelidir? Kefalet komisyonu, krediler tahakkuk tahsilâtı, teminat mektubu kesintisi banka işlerken bu banka hareketleri hangi hesaba atılmalıdır? Finansman giderleri 780 hesapta takip edilir. Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmişti..

6331 sayılı Kanunda yer alan işveren vekili kimdir?

6331 sayılı Kanunda yer alan işveren vekili kimdir? 6331 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında “İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.” ifadesi bulunmaktadır. Bu kapsamda; kamu kurumları dâhil işyerlerinde kurumu/işyer..

İşyerindeki çırak ve stajyerler de 6331 sayılı Kanun kapsamında mıdır?

İş yerindeki çırak ve stajyerler de 6331 sayılı Kanun kapsamında mıdır? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır. Söz konusu Kanun ..

Deniz İş Kanununa göre, gemi adamının ücretinden işveren tarafından ceza olarak yapılacak kesintiler en fazla ne kadar olmalıdır?

Deniz İş Kanununa göre, gemi adamının ücretinden işveren tarafından ceza olarak yapılacak kesintiler en fazla ne kadar olmalıdır? Bir ayda üç gündelikten fazla olamaz. Kaynak: Çalışma Bakanlığı Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdü..

Deniz İş Kanununda fesih hakkını kullanma öneli ne kadardır?

Deniz İş Kanununda fesih hakkını kullanma öneli ne kadardır? Deniz İş Kanunun 14’üncü maddesinde işveren, işveren vekili veya gemi adamına tanınan akdi feshetmek yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğrendiği günden başlayarak (6) işgünü geçtikten ve herhalde fiilin vukuundan itibaren bir sene sonra k..

Gemi adamının hizmet akdi işverence kötü niyetli olarak feshedildiği tespit edilirse ödeyeceği tazminat tutarı kaç kat olarak belirlenir?

Gemi adamının hizmet akdi işverence kötü niyetli olarak feshedildiği tespit edilirse ödeyeceği tazminat tutarı kaç kat olarak belirlenir? Üç kat. Kaynak: Çalışma Bakanlığı Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile be..

Gemi adamı yıllık ücretli izne nasıl hak kazanır?

Gemi adamı yıllık ücretli izne nasıl hak kazanır? Aynı işveren emrinde veya aynı gemide en az 6 ay çalışmış olan gemi adamı yıllık ücretli izne hak kazanır. Kaynak: Çalışma Bakanlığı Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Ko..