İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş yerinde İSG profesyonellerinin görevlendirilmesi ne zaman yürürlüğe girecektir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş yerinde İSG profesyonellerinin görevlendirilmesi ne zaman yürürlüğe girecektir? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş yerinde İSG profesyonellerinin görevlendirilmesi ne zaman yürürlüğe girecektir? 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yü..

İşveren veya işveren vekili olarak alınan iş sağlığı ve güvenliği sertifikası kaç işyerinde kullanılabilir?

İşveren veya işveren vekili olarak alınan sertifika kaç işyerinde kullanılabilir? Söz konusu sertifikayı almaya hak kazanan işveren veya işveren vekilleri, elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan sadece bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. ______________________________________________________..

İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin işverence üstlenilmesi için şartlar nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin işverence üstlenilmesi için şartlar nelerdir? 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde sağlık gözetimi dışındaki hizmetler, Genel Müdürlükle protokol imzalamış kurum, kuruluşlar veya üniversiteler aracılığıyla verilen eğitimleri tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olmaları ..

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerinde İSG profesyonellerinin görevlendirilmesi ne zaman yürürlüğe girecektir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerinde İSG profesyonellerinin görevlendirilmesi ne zaman yürürlüğe girecektir? 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe lişkin 38 inci maddesi; “MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci mad..

4b sigortalı olan bir kişi yurtdışı borçlanması yaptığında hizmet başlangıç tarihi nasıl belirlenir?

1988 yılında Almanya’da çalışmaya başlayan bir kişi 2007 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak 4/b sigortalı olarak çalışmaya başlıyor. Emekli olabilmek için yurt dışı borçlanması yaptığında borçlandığı gün Türkiye’de işe başladığı tarihten geriye doğru işleniyor. Bizim isteğimiz 1988 yılındaki günlere yazılarak ilk işe başlama tar..

Yıllara sari işlerde muhasebe kayıtları nasıl yapılır?

Yıllara yaygın inşaat işine başladık hak ediş faturalarımızı direk 350 hesaba kayıt ediyoruz doğru mu? Bu iş ile ilgili malzeme, masraf, işçilik vb giderler normalde 740 hesaba işlenip, yılsonunda mı 170 hesaba aktarılmalıdır? Yıllara yaygın inşaat ve diğer inşaat işlemleri ile ilgili aşağıdaki link de bulunan kitapçığı inceleyiniz. http://archi..

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri nelerdir?

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri nelerdir? 6331 sayılı Kanun uyarınca işverenler, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik..

Farklı kurumlardan dul ve yetim maaşını aynı anda alabilir miyim?

Farklı kurumlardan dul ve yetim maaşını aynı anda alabilir miyim? 2017 yılında SSK ya tabi olan eşi ve 2017 yılında Bağ-kura tabi olan babası vefat etmiş bayan  her ikisi içinde SGK dan ölüm aylığı alabilir mi? 01.10.2008’den sonra da eş veya anne-babasından birinden dolayı dul veya yetim aylığı hak kazananlara her iki aylığının veril..