İmalatçı olmayanlar yatırım teşvik belgesi sahibi müşteriye KDV’siz fatura düzenleyebilir mi?

İmalatçı olmayan firma KDV ödeyerek aldığı makineyi yatırım teşvik belgesi kapsamında belge sahibi müşterisine KDV'den muaf satabilir mi? Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna Madde 13 Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır. d) Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükellefler..

Yıllara sari inşaat işlerinde SGK teşvik gelirleri için geçici vergi beyanı verilecek mi?

Yıllara sari iş ortaklığı nedeniyle karayolu yol yapımı işi yapan firmalarda çalışan personel için asgari ücret desteğinden faydalanmaktadır. Ancak iş ortaklığında geçici vergi verilmemektedir. (yıllara sari olduğu için) bu asgari ücret desteğinden faydalanıldığında gelir tablosunda sadece 602 diğer gelirler yer almakta. Bundan dolayı geçici vergi ..

İnternetten nihai tüketicilere yapılan satışlar için muhasebede ayrı cari hesap açmalı mıyız?

Bir LTD.ŞTİ internet üzerinden satış faaliyeti yapmaktadır. Satılan ürünler siteler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ödemeler ay içerisinde aracı siteler tarafından banka hesabımıza yatırılmaktadır. Kesilen faturalarda ürünü alan kişi bilgilerini yazıyoruz. 600/391/120 kayıtlarına alıyoruz; her fatura için ayrı cari açılması dışında 120 MUHTEL..

iş değişikliğinde Bes kaldığı yerden devam eder mi?

Daha önce çalıştığı şirkette BES e dâhil olan bir işçi oradan çıkıp başka bir şirkette çalışmaya başladığı zaman tekrar BES e dâhil olması gerekir mi? Eğer o şirkette BES kapsamına dâhil yeteri sayıda işçi varsa evet dahil olması gerekmektedir. __________________________________________________________________________________________________..

Genç girişimci teşvikinden nasıl yararlanırım?

2019 Şubat ayında tek ortaklı Limitet şirketi kuruluşu yapan 28/09/1991 doğumlu kişi genç girişimci olarak için Bağ-Kur teşvikinden faydalanır mı? “31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 ya..

İki ay içinde işten ayrılan personelin ihbar süresi nedir?

Çalışanımız işe başladığı tarihten itibaren 2 ay içinde işten ayrılmak istedi. Herhangi bir ihbar süresi var mıdır? İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ (DENEME SÜRESİ DÂHİL) Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 haftadır. Eğer iş akdinde 2 aylık deneme süresi belirtilmişse ve çalışan deneme süresi dolmadan ayrılırsa karşılıklı ihbar öneli olmayacak ve..

Sanatçıların işe giriş bildirimleri nasıl yapılır?

Dizi filmlerinde çalışan kişiler sigortalı yapılmak zorunda mıdır? Sanatçıların Sigortalılığı 6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6’ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan film, tiyatr..