Serbest meslek mensupları birbirlerine makbuz düzenleyebilir mi?

Serbest meslek faaliyetine devam etmekteyim. Benim gibi serbest meslek faaliyetinde bulunan mali müşavir meslek mensubuna makbuz kesebilir miyim? SMMM ler hizmet verdiği başka bir SMMM ye e-smm düzenler Makbuzda GV stopajı ve KDV hesaplar. Denetim yaptığınız firmaya vergi hukukuna göre e-smm düzenleyebilirsiniz. Ancak; KGK mevzuatı açısından..

İhraç kayıtlı satışlar hangi hesapta takip edilmelidir?

İhraç kayıtlı faturalarımızı muhasebeleştirirken 600 hesapların altında mı yoksa 601 hesapların altında mı takip etmeliyiz? Yapılan ihraç kayıtlı satış; Yurt içi satıştır. 600 hesapta takip edilir. Gerçek kişi mükellef ihracat yapması için neler yapması gerekmektedir? Vergi ve muhasebe konusunda diğer mükellefler ile ilgili farklı bir uygulama ..

Yurt içi üretici fiyat endeksi 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,36 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2020 Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,15, aylık %2,36 arttı Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,18 artış gösterdi. Yİ-ÜFE değişim ora..

SMMM’ler hasılat esaslı vergilendirme yöntemini seçebilir mi?

Smmm olarak hasılat esaslı vergilendirme yöntemini seçebiliyor muyuz? Hasılat esaslı yöntemini sadece elektronik bilet ile hizmet veren şehir içi OTOBÜS işleten mükellefler kullanır. 309 Nolu GVK Gn Tb. inceleyiniz. Sayı: 30967 Resmî Gazete 3 Aralık 2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL T..

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu

GİRİŞ Bilindiği üzere yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, belgesinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar ilk defa 17/12/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete&r..

E-fatura mükellefleri kağıt fatura ve ÖKC kullanabilir mi?

İhtiyari olarak e-arşiv ve e- faturaya geçiş yapanlar, aynı zamanda kâğıt fatura düzenlemeye de devam edebilir mi? Kayıtlı mükelleflere yalnızca e-fatura kayıtlı olmayan mükelleflere ise e-arşiv fatura düzenlemeniz gereklidir. Kâğıt fatura düzenleyemezsiniz. E-fatura ve e- arşive kayıtlı mükellef işyerindeki sınır altında kalan perakende satışla..