Yevmiye defteri kapanış tasdiki ne zaman yapılır?

Yevmiye defteri kapanış tasdiki ne zaman yapılır? Hesap döneminin kapanış tarihinden itibaren 6 ay içinde yevmiye defterinin kapanış onayı yapılacaktır. Hesap dönemi sonu 31.12 olanlar izleyen yılın 30.06 tarihine kadar Yevmiye defterinin kapanış tasdikini yapacaklardır. Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amac..

Marketler poşet satmasa bile Poşet beyanı vermek zorunda mıdır?

Marketler boş olsa da poşet beyannamesini vermek zorunda mı? Bu beyanname verilmezse herhangi bir ceza uygulanır mı? Konu ile ilgili olarak hazırlanan REHBERİ aşağıdaki linkten inceleyiniz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/09042019_poset_uygulama_rehberi.pdf Kaynak:ISMMMO Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece gene..

Fatura olmadan masraf listesi ile yapılan harcama gider yazılır mı?

Piyasa araştırma yapan bir firmamızın lüks oteller zincirinin gizli araştırmasını yapan otel firmaya 7.000 TL para gönderdi. Bu parayı şirketimizde giderleşmesi nasıl yapılabilir? Parayı bankadan gönderdikten sonra şirket çalışanı masraf listesi altında bu parayı alabilir mi? Fatura olmadan gider kaydı olmaz. Masraf listesi diye bir belgenin huk..

Sanayi sicil belgesi olmayan ihraç kayıtlı mal satabilir mi?

İmalat yapan mükellef sanayi sicil belgesi yok tecil terkin işleminden yararlanmasa bile ihraç kaydıyla fatura kesebilir mi? Sanayi sicil belgesi olmayan İMALATÇI değildir. İhraç kayıtlı fatura düzenleyemez. İhraç kayıtlı teslim olmadan tecil terkin zaten olmaz. Kaynak:ISMMMO Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacı..

Üniversite öğrencileri 27103 sayılı SGK teşvikinden faydalanır mı?

Bir Firmamızda yaz tatilinde üniversite öğrencisi çalışmak istiyor bu üniversite öğrencisi 27103 Sayılı teşvikten faydalanabilir mi? 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerin..

Gayrifaal ÖTV mükellefi için ÖTV beyannamesi verilmedi diye kesilen cezalara karşı dava açsam kazanır mıyım?

ÖTV mükellefiyeti tesis ettirmiş ancak ÖTV ye tabi hiç bir işlem yapmamış gayrifaal bir firmama ÖTV beyannamesi verilmediği için VUK 355 1-1 maddeye göre ÖUCZ kesildi. Her ay için 2 adet Takdir komisyonu kararına istinaden 1.600 TL ve ÖUCZ 1.600 TL Vergiye tabi bir işlemi olmayan bu mükellef için Vergi Davası açmayı düşünmekteyim. Bu anlamda bana y..

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım satışları KDV’den istisna mıdır?

27.01.2017 tarih 29961 Sayılı Resmi Gazete 6770 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve KHK’larda değişiklik yapılmasına dair Kanun. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarında KDV istisnası uygulanması. Bu bilgilerden yola çıkarak, yatırım teşvik belgesi alırsam, ürettiğim bir yazılımı kiraladığımda, düzenl..

İnşaatlarda KDV oranı indirimi devam ediyor mu?

2018 yılında 5 katlı dernek binasına başlayan mükellefim inşaatı bitirdi ve fatura kesilecek. KDV oranı %8 mi, % 18 mi? 31.12.2019 Tarihine kadar KDV oranı %8’dir. Kaynak:ISMMMO Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ..

Beyanname damga vergileri gider yazılabilir mi?

Beyannameler üzerindeki damga vergisini ticari kazanç elde eden kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri gider olarak kayıtlarına alabilir mi? Beyannamelere ilişkin DV giderleştirilir. (Serbest Meslek kazanç sahipleri hariç) Kaynak:ISMMMO Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma öz..