Satın alınan meyve ağaçları olan bahçe ve ağaçlar hangi muhasebe hesabına kayıt edilecektir?

Meyve ağaçlarına sahip bir bahçe satın alınıyor. 4610 adet ceviz 230 adet badem ağacı mevcut. Muhasebe kaydı nasıl yapılır? Özellikli bir durumu var mıdır? Satın alınan Gayrimenkul Arsa/ Arazi konumundadır ve 250 no.lu hesaba kayıt yapılır. Arazideki ağaçlar için ayrıca kayıt yapılmaz. Ağaçlarda elde edilen ürünlerin satışı ve giderleri kayıtlara ..

Personele Sağlanan Menfaatlerden hangileri KDV’ye tabi değildir?

Personele Sağlanan Menfaatlerden hangileri KDV’ye tabi değildir? KDV uygulamasında personele bedelsiz sağlanan menfaatlerden aşağıda sayılanlar vergiye tabi tutulmaz: a) Personele işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi, b) Personele yatacak yer veya konut tahsisi, c) Personelin toplu olarak işyerine gidip gelmesini sağlamak amacıyl..

Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV hesaplanmasını gerektirir mi?

Avukatlık Ücretleri hangi hallerde KDV'ye tabidir? Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girmez. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olur. Avukatlar aldıkları b..

Nakil Vasıtaların Satışı KDV’ye tabi midir?

Nakil Vasıtaların Satışı KDV’ye tabi midir? KDV mükelleflerince işletmelerinde kullanılan otomobil, kamyon, minibüs, otobüs gibi nakil vasıtalarının teslimi vergiye tabidir. İşletmenin mutat faaliyetinin, bu malların işletilmesi veya alım satımı olmaması bu durumu değiştirmez. Ancak özel hizmetlerde kullanılan binek otomobilleri ile basit ..

Kap ve Ambalaj Maddelerinin Vergilendirilmesi

Kap ve Ambalaj Maddelerinin Vergilendirilmesi 3065 sayılı Kanunun (2/4) üncü maddesine göre, kap ve ambalajların geri verilmelerinin mutat olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan şeyler itibarıyla yapılmış sayılır. Buna göre, geri verilmesi mutat olan ambalaj maddelerinin içine konuldukları maddelerle birlikte tesliminde vergi, asıl maddenin..

Reklam amaçlı internet blog yazısı gelirinde stopaj var mıdır?

Firmamız mükellefiyeti olmayan kişilere internet ortamında reklam amaçlı blog yazımları vs. nedenlerle Gider pusulası ile ödeme yapmaktadır. Bu tür ödemelerde Stopaj oranı ne olmalıdır? Yapılan ödeme GVK 18. madde kapsamında ise %17 GV stopajı yapılır. Kaynak:ISMMMO Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiş..

Kur farkı faturasında KDV iç yüzdeli mi hesaplanacak?

Son çıkan KDV tebliğinde hesaplanan kur farkı bedeline KDV ilave mi hesaplanır? Matrah içinden iç yüzde ile dâhil mi edilir? Bu konuda yayımlanan tebliği de bir açıklık yok bizim yorumumuz iç yüzde hesaplaması yapılmasının gerektiği yöndedir. Kaynak:ISMMMO Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir...

Hizmet sözleşmesi devri ile önceki dönem hakları yüklenilen çalışana sonradan ödenen kıdem tazminatı gider yazılabilir mi?

Hizmet sözleşmesinin devri ile işçinin tüm hakları ve yükümlülükleri ile başka bir işletmeye devredilmesi durumunda hizmet sözleşmesini devir alan işverence devir tarihinden sonra işçinin işten ayrılması nedeni ile önceki işverenin yanında çalıştığı dönemi de kapsayan kıdem tazminatı ödemesinin tamamı kurumlar vergisi matrahının hesabında indirilec..