Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan ayni veya nakdi bağış ve yardımların tamamı şirket kazancından indirilebilir

06.01.2021 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir? Kurumlar  vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak  bağış ve yardımlar; -  Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere ..

Bağış ve yardımlardan hangileri vergiden düşülebilir?

06.01.2021 Gelir Vergisi Kanununa göre yıllık beyannameden indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar nelerdir? Yıllık beyannameden indirim  konusu yapılacak bağış ve yardımlar; - Genel ve özel bütçeli kamu  idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan  dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti ..

Anonim şirketlerde damga vergisi defteri tasdik ettirmek zorunlu mudur?

Anonim şirketlerde damga vergisi defterine ara tasdik yapılması zorunlu mudur? Anonim şirketlerde damga vergisi defteri tasdiki zorunlu defterdir. Aşağıdaki linki inceleyiniz. https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2017/Mevzuat-Dosya/02122020-2021-yili-defter-tasdiki.pdf İşletmeden bilanço esasına geçişi yaparken satış tutarı net olarak mı bakılır..

2020 Ocak–Şubat–Mart aylarına ait e-defter beratlarının 2. Suretlerinin sisteme aktarılmasının son günü ne zamandır?

İsteğe bağlı e-fatura kullanıcısı 2021 yılında özel entegratör firması ile sözleşmeyi yenilemek istememektedir. Yazar kasa kullanıyor ve fatura kesmesi gereken iş kolu şu an tamamen pasif durumdadır. Kâğıt faturaya geçebilir mi? Yasal yükümlülük kapsamında e-fatura uygulamasına geçtiyseniz sistemden çıkış yapılamaz ihtiyari olarak bu sisteme geçti..

3’er aylık defter beratı göndermeyi seçen mükellefler defterlerini 3 aylık olarak mı gönderir?

E-Defterlerin gönderim süreleri ile ilgili maliye bizlere seçim hakkı tanımaktadır. Aylık veya geçici vergi dönemleri itibariyle bildirimde bulunabiliyoruz. Geçici vergi dönemlerini seçen mükellef e-defteri hazırlaması ile yükleme süresi aynı mıdır? E-defteri aylık olarak hazırlayıp geçici vergi dönemine kadar yükleme süresi mi oluyor? E-defterler..

Hesap dönemi içerisinde e-defter kullanmaya başlayan firmaların defter yevmiye numaraları kaçtan başlamalıdır?

Şirketimiz dönem ortasında eylül ayı başı itibariyle gönüllü e deftere geçmiştir. İlk 8 ay kâğıt defterimiz mevcuttur. Ancak bu ay eylül e defter ve beratımızı yükleme aşamasında, devir ile ilgili tereddüte düştük.  Acaba e-defteri bağımsız mı olacaktır. Kâğıt defterde ağustos sonu kapanışlar yapılıp, eylül e deftere 1 nolu fiş açılış kay..