Kâr Payı Avansı

Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsayan bu tebliğ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 509 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 644 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Kâr P..

Türkiye'de 2019 Ağustos ayında 110.538 konut satıldı

Türkiye'de 2019 Ağustos ayında 110.538 konut satıldı

Konut Satış İstatistikleri, Ağustos 2019 Türkiye'de 2019 Ağustos ayında 110 538 konut satıldı Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1 oranında  artarak 110 538 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 881 konut satışı ve %14,4 ile en yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına göre İst..

Hem SSK hem Bağ-Kur kapsamında hizmetlerim var. Tarafıma Hangi statüden aylık bağlanır?

Yaşlılık Aylığı 4/b (Eski adıyla Bağ-kur) 1.Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir? Yaşlılık aylığı bağlanması ve yaşlılık toptan ödemesi yapılmasıdır. 2.Yaşlılık aylığına hak kazanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanm..

Akaryakıt İstasyonlarında Kullanılan ÖKC, Yazar Kasa, Satışlara Ait Mali Bilgilerin Bildirilmesi Gerekmekte midir

ÖKC Mali Raporu (aylık) bildirimi esas itibariyle genel perakende işletmelerindeki ESKİ NESİL ÖKC’lerle ilgili olup, akaryakıt istasyonlarında akaryakıt pompalarına bağlanan ÖKC’lere yönelik bulunmamaktadır. Akaryakıt istasyonlarındaki ÖKC’lere ait (market bölümlerindeki akaryakıt dışındaki mal ve hizmetlerin satışında kullanılan ..