Kar dağıtımı yasağı sona erdi!

Şirketler geçmiş yıl karlarını serbestçe dağıtabilecek. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na 16.4.2020 tarihinde eklenen bir madde ile (Geçici 13'üncü madde) ile ge Sermaye şirketlerinin kar dağıtımına 30 Eylül 2020 tarihine kadar yasak ve sınırlamalar getirilmişti. Ardından bu yasak 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Yasağın sona..

Avukatlar şube açabilirler mi?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[159- 8937]-820 08/08/2012 Konu : Serbest meslek erbabının ilave işyeri açıp açamayacağı hk. ..