Ba-Bs formları için cezalar anında tebliğ edilecek

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemleri Hakkında Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları ile satışlarını Ba-Bs formları ile bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu yükümlüğün yerine getirilmemesi durumunda..

Poşet beyannamesi verilme ve ödeme zamanları

Poşet beyannamesi verilme ve ödeme zamanları

POŞET BEYANNAMESİ VERİLME VE ÖDEME TAKVİMİ Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile..

E-Defter gönderim zamanları

E-DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN BERAT YÜKLEME TAKVİMİ Elektronik defter uygulaması kapsamında olan mükelleflerin , Yevmiye Defteri ve Büyük Defter (Defter-i Kebir) BERATLARINI ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı portalına yüklemeleri gerekmektedir. Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru ..

Yeni işe başlayanlar vergi levhasını nasıl alır?

VERGİ LEVHASI TASDİKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra VERGİ LEVHASI, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin internet Vergi levhaları, Gelir Vergisi ve Kurum..

Kiraların bankadan ödenme zorunluluğu hakkında açıklama

GAYRİMENKUL KİRALARINI BANKADAN ÖDEME MECBURİYETİ Maliye Bakanlığı tarafından, Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 268 seri numaralı “Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile kira tahsilat ve ödemelerinin Banka ve PTT idarelerince düzenlenen belgelerle tevsiki (İspatlama) zorunlu hale getirilmiştir. Kiracıların, mal sahiplerine 01/K..

Bilanço düzenleme zorunluluğu nedir?

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre; (1) Tacir, ticari faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren finansal tabloyu (sırasıyla açılış bilançosunu ve yıllık bilançoyu) çıkarmak zorundadır. Açılış bilançosunda, yılsonu finansal tablolarının, yılsonu bilançosuna..