Dernekler gelirleri için fatura mı düzenler?

Dernekler VUK göre belge kullanmak zorunda değiller. Dernekler fatura kullanmaz. Dernek gelirleri için dernekler masasından alınacak makbuzlar kullanılır. Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi ..

E-defter ve E- Fatura geçiş şartları nelerdir?

Şuan Yürürlükteki mevzuata göre; Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetl..

SGK Prim ödemelerini vadesinden önce e-posta ile hatırlatacak

SGK, BELGE VERME VE PRİM BORÇLARINI ÖDEMEDE GECİKME OLMAMASI İÇİN UYARI MESAJI GÖNDERECEK Sosyal Güvenlik Kurumu, KKÇ ve İZ olmuş işyerlerinin haricindeki faal işyeri sahibi işverenlerin aylık prim hizmet belgesi ve muhtasar ve prim hizmet beyanname verme süreleri ile tahakkuk eden prim borçların ödeme sürelerini geçirmemeleri amacıyla SGK&rsquo..