Ticari taksi, dolmuş ve bunun gibi şehir içi toplu taşıma araçlarında bir veya birden fazla işverenin yanında 10 günden az çalışanlar 30 gün hizmet kazanabilirler mi?

Ticari taksi, dolmuş ve bunun gibi şehir içi toplu taşıma araçlarında bir veya birden fazla işverenin yanında 10 günden az çalışanlar ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların kendileri tarafından aylık otuz gün hizmet üzerinden karşılığı primi ödemeleri durumunda bu süreler 4/a kapsamında sigort..

Hangi işler ev hizmeti sayılmaktadır?

Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek; - Temizlik, - Ütü, - Yemek yapma, - Çamaşır, bulaşık yıkama, - Alışveriş - Bahçe işleri - Çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması ev hizmeti sayılmaktadır. Kaynak: SGK Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel..

Ev hizmetlerinde Ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilirler mi?

Ev hizmetlerinde Ayda 10 günden az çalışan sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini kendileri ödeyebilecektir. Kaynak: SGK Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilm..

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların prim tutarı nedir?

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların işverenlerinin ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı prim tutarı 2019 yılı için günlük 1,71 TL'dir. Bu durumda olanlar için işveren tarafından %2 oranında iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası primi ödenir. Kaynak: SGK Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, ta..

Varlık Barışı Kapsamına Giren Varlıklar Nelerdir?

KAPSAMA GİREN YURT DIŞI VARLIKLAR NELERDİR? Yurt dışında bulunan varlıklar; • para, • altın, • döviz, • menkul kıymet ve • diğer sermaye piyasası araçlarıdır. 31.12.2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bu varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarr..