Belediye şirketlerinin alacağı şehir için yolcu minibüsleri KDV'den istisna edilmiştir.

KDV Uygulama Tebliğinde aşağıdaki konularda değişiklik yapıldı. 1. Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarında belediyeler ve il özel idareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak ü..

Şirket bölünmesinde devreden ortak payları ve hakları nasıl korunur?

Tam ve kısmi bölünmede şirket payları ve hakları Türk ticaret kanunun 140 ıncı madde uyarınca korunur. Devreden şirketin ortaklarına; Bölünmeye katılan tüm şirketlerde, mevcut payları oranında şirket payları veya Bölünmeye katılan bazı veya tüm şirketlerde, mevcut paylarının oranına göre değişik oranda şirket payları,tahsis edilebilir. Kaynak:..

Net ücret GV kesintisi nedeniyle asgari ücretin altına düşebilir mi?

Net asgari ücretin altında kalan ücretler için ilave agi uygulamasında, çalışan brüt ücretinin asgari ücretten biraz yüksek olduğu durumlarda net ücretin asgari ücretin altında kalması halinde de ilave AGİ uygulanır mı? Yılın Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103’üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle ..

Yazılım işi Ticari Kazanç mı yoksa Serbest Meslek Kazancı mı?

Bir mükellefim bilgisayar yazılımları yapacak ve bu hazırladığı yazılımları yurt dışına satacak. Yazılım hazırlama faaliyeti ticari kazanç mı? Serbest meslek kazancı olarak mı değerlendirilmesi gerekir? Serbest meslek kazancıdır. Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün o..

Sanatçılar sigortalı olabilir mi?

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların kendileri tarafından aylık otuz gün hizmet üzerinden karşılığı primi ödemeleri durumunda bu kişiler Kanunun 4 üncü ..

Fiili Hizmet Zammından Kimler Faydalanacaktır?

1- Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar kimlerdir? 1- Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar. -Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan..

2019 3.Dönem Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

14/10/2019 tarihli ve KVK-53/ 2019-3 / Yatırım İndirimi – 39 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 (yüzde onaltı virgül doksan yedi) olarak tespit edilmiştir. Tarih: 14/10/2019 Sayı: KVK-53 / 2019-3 / Yatırım İndirimi - 39 T.C. HAZİNE VE MALİYE BA..