Kosgeb yeni girişimcilik programına itiraz nasıldır?

Kosgeb tarafından işletmelere sağlanan yeni girişimcilik programına itiraz, taahhütname ve değerlendirme sürecinin işleyişi nasıldır? Geleneksel Girişimci Programı başvurusu, gerekli görülmesi halinde başvuru sahibi işletme davet edilerek en geç 45 gün içinde Uygulama Birimi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu Geleneksel Girişimci P..

Yenileme fonu ayrılabilmesi için şart nedir?

Yenileme fonu ayrılabilmesi için satılan iktisadi kıymet ile aynı türden bir iktisadi kıymetin satın alınması gerekmektedir. Satılan iktisadi kıymetin yerine aynı niteliklere sahip benzeri veya teknolojik gelişmeye uygun yeni modelleri satın alınmalıdır. Aksi takdirde yenileme fonu uygulamasından yararlanılması söz konusu olmayacaktır. Satılan ve a..

Kosgeb tarafından tekno yatırım destek programı kapsamında işletmelere destek ödemesi yapabilir mi? Şartları nelerdir?

İşletme, Kurul kararında uygun bulunan giderlere ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirir. İzleyici tarafından hazırlanan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formunun ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki projelerde Koordinatör Ziyaret Formunun teslimini müteakip, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formu ve..

Kosgeb'in verdiği geri ödemeli desteklerde aranan şartlar nelerdir?

(1 ) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır. Banka Teminat Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihinden asgari 2 (iki) ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak İşletmenin, uzun süreli banka teminat mektubu temin edememesi ..

Sürekli iş görmezlik ödeneği (istirahat parası) ne zaman başlar?

Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri; a) Geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi, b) Geçici iş göremezlik tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girilmişse, buna ait sağlık kurulu raporu tarihini,takip eden ay başından başlar. Kaynak: SGK Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, ana..

How should VAT be applied to transportation invoice that we issued to the company of which we transport its goods abroad and its head office in Turkey?

We are an intermediary company for cargo transportation. We send textiles of our customer of which head office in Turkey, as cargo by airway abroad. So, the invoice is issued to company in Turkey, but the products are sent abroad at customer’s request. Will VAT be applied for this service or will it be exempted from the VAT? Your job is ..

Her Tacir Yasal Defter Tutmak Zorunda mı? Muaf olan var mı?

Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları inceleme..

Yasal Defterler İngilizce Tutulabilir mi?

Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmelidir. Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılır. Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştiri..