Süresinde bildirimi yapılmayan veya süresinden sonra düzeltim yapılan Ba–Bs formlarına ait Ceza İhbarnamesi tebliğinde değişiklik!!!!!

Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları ile satışlarını Ba-Bs formları ile bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu yükümlüğün yerine getirilmemesi durumunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355'inci maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. ..

Yabancı bir personeli eleman statüsünde çalışma izni alarak çalıştırdığımızda vereceğimiz ücret en az ne kadar olmalıdır?

Türkmenistan uyruklu bir vatandaşı satış elemanı olarak çalıştırmak istiyoruz bu kişi için çalışma izni aldığımızda bu kişiye asgari ücret vereceğiz bu kişiyi asgari ücretle çalıştırabilir miyiz? Sanırım geçici koruma kapsamında olmayan yabancılarda en basit işlerde bile asgari ücretin an az 1,5 katı olması gerekiyormuş. Ama gerçekte biz bu kişiye ..

Mali müşavirler şirket kurabilir veya bir şirkete ortak olabilir mi ?

 Mali müşavir olarak Danışmanlık şirketi ltd. firması açabilir veya ortak olabilir miyim? 3568 sayılı yasaya göre hizmet verecek şirket kurabilir veya ortak olabilirsiniz. 3568 sayılı yasa dışındaki faaliyetler için kurulan veya kurulacak TİCARİ şirketlere ortak olabilirsiniz. ANCAK yönetici ve imza yetkilisi olmazsınız. Kaynak: İSMMMO ..

Ölüm aylığından faydalanma şartları nelerdir?

Ölüm aylığı; a) En az 1.800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, b) 47’nci madd..

Ölüm sigortasında sağlanan haklar nelerdir?

 Ölüm sigortasında sağlanan haklar nelerdir?                 Ölüm sigortasından sağlanan haklar şunlardır Ölüm aylığı bağlanması Ölüm toptan ödemesi yapılması Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi d) Cenaze ödeneği verilmesi Kaynak:..

Kosgeb ileri girişimci destek programında sağlanan makine, teçhizat ve yazılım desteğinin içeriği nedir?

Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000,00..

Kosgeb ileri girişimci destek programında kuruluş desteği ne kadardır?

Kosgeb tarafından işletmelere sağlanan ileri girişimci destek programında kuruluş desteği ne kadardır? Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL destek sağlanır. İşletmenin program süresinde türünü değiştirmesi durumund..