Defter tutma hadleri 2021

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Genel Tebliği Sıra No:522) MADDE NO – KONUSU 2021 Yılı İçin   Uygulanacak  Tutar (TL) MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 1- Yıllık; - Alış tutarı - Satış tutarı   300.000 42..

Defter Tasdik Zamanları

DEFTER TASDİK ZAMANI (V.U.K. MADDE 221) TASDİK HALLERİ TASDİK ZAMANI DAYANAĞI Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ertesi yılın Ocak ayı, hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde V.U.K.222.Maddesi Öteden beri işe devam edenler D..

Damga Vergisi Tutar ve Oranları 2021

Resmi Gazete No: 31349 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi: 29/12/2020 Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre be..

Vergi Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler

1- Aktif büyüklükleri ve ciroları belli bir tutarın üzerinde olanlar 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatma zorunluluğu bulunmayan mükellefler 2- Muhasebe işlemleri bordrolu SM veya SMMM tara..

En yüksek aylık reel getiri Aralık ayında TÜFE ile indirgendiğinde %8,57 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Aralık 2020 Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %8,57 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;..

Geçmiş dönem ait beyannamelerde yaptığımız düzeltmelere istinaden çıkan vergiler 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılır mı?

Bir mükellefimize 2019 yılı için gelir vergisi beyannamesi gönderirken, mükellef 2019 yılları için hesaplanmış olan geçici vergileri ödememesine rağmen ödenmiş olarak beyanname göndermişiz. Şu an vergi dairesi gelir vergisi beyannamesine düzeltme vermemiz gerektiğini söylemektedir. Düzeltme verdiğimiz durumda da ilgili borcun yapılandırmaya dahil e..