Kosgeb tarafından Ar–Ge ve İnovasyon programını kapsamında sağlanan proje geliştirme desteğinin içeri nedir?

İşletmelere projeleri kapsamında; proje danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır. Kaynak: K..

Anonim şirketlerin yönetimi ve temsilinden kim sorumludur?

nonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır. Kaynak: TTK Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönl..

Should we start the income tax base from scratch, if we reemploy the employee that we dismissed, within the same calendar year? (In Turkey)

We have reemployed the employee that we dismissed, within the same calendar year. When we reemploy this worker, will we take into account the income tax base that has been transferred due to the previous working period? If the same employer starts to work in the same calendar year with the same employer, the tax bracket will resume on. If the em..

SGK Asgari işçilik uygulaması nedir?

İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, ..

SGK Asgari işçilik uygulaması nedir?

İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, ..

A.Ş. yönetim kurulu asgari kaç kişiden oluşmalıdır ?

Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur;  ayrıca, tescil ve i..

Kosgeb Ar–Ge kapsamında sağlanan destekler nelerdir?

İşçilik Desteği Kira Desteği Hammadde, Makine, Teçhizat, Yazılım ve Hizmet Alımı Gider Desteği Personel Gideri Desteği Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Sınai ve Fikri Hakları Desteği -Proje Tanıtım Desteği Fuar Desteği Test ve Analiz Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği Kaynak: KOSGEB Yasal Uyarı: Bu ..

İsteğe bağlı sigortalılık ne zaman sona erer?

İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden, Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, c) Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer. İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağ..