Anonim Şirketlerde kaç çeşit pay senedi vardır?

Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi niyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır. Kaynak: TTK Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün ola..

Amatör sporculara ödenen ücretler Gelir Vergisine tabi midir?

Konu: Amatör sporculara yönelik istisnanın uygulanması ve asgari ücret ifadesinde, ücretin net tutar mı brüt tutar mı olarak dikkate alınacağı … 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendine göre, yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran ..

Anonim Şirketlerde rüçhan hakkı nedir?

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Genel kurulun, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı, ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Özellikle, halka arz, i..

Anonim Şirketlerde şarta bağlı sermaye artırımın sınırları ve dayanakları nelerdir?

Şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibarî değeri sermayenin yarısını aşamaz. Yapılan ödeme, en az, nominal değere eşit olmalıdır. Esas Sözleşmedeki dayanakları; Şarta bağlı sermaye artırımının itibarî değerini, Payların sayılarını, itibarî değerlerini, türlerini, Değiştirme veya alım hakkından yararlanabilecek grupları, Mevcut pay s..

Kosgeb tarafından verilen tekno yatırım teşvik kapsamındaki desteği kurum sonlandırabilir mi?

Dönemsel izleme aşamasında yatırım projesine ilişkin olumsuz değerlendirmelerin bulunması veya Uygulama Birimi tarafından yatırım projesinin ilerleyişini önemli ölçüde etkileyen olumsuzlukların tespiti halinde, bu durum Uygulama Birimi tarafından Kurula sunulur. Kurul tarafından değerlendirme yapılarak yatırım projesinin devamına veya sonlandırılma..