Poliçenin düzenlenmesi ve şekli nasıl olmalıdır?

Poliçenin düzenlenmesi ve şekli nasıl olmalıdır? Poliçe; Senet metninde “poliçe” kelimesini, senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa, o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi, Ödeyecek olan kişinin, “muhatabın” adını, Vadeyi, Öd..

Otomatik araç yıkama makinesinin amortisman süresi ne kadardır?

Konu: Otomatik araç yıkama makinesi amortisman oranı hk.  …  şirketinizin akaryakıt istasyonu faaliyeti ile iştigal ettiği, istasyona gelen araçlar için dış yıkama hizmeti vermek amacıyla otomatik araç yıkama makinesi satın alındığı belirtilerek, otomatik araç yıkama makinasının amortisman oranı hususunda… … başvuru..

Defter beyan sisteminde geriye dönük kayıtlarda düzeltme yapabilir miyiz?

Konu: Defter Beyan Sistemi Hk. … Mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuz ve serbest meslek kazancı geliri elde ettiğiniz, Defter Beyan Sistemine geçiş zorunluluğu çerçevesinde 2018 yılına ilişkin tüm kayıtlarınızı Defter Beyan Sistemine aktardığınız ancak düzenlediğiniz serbest meslek makbuzlarının Defter Beyan Sistemine aktarılması sıras..

Kıymetli evrak devir edilebilir mi?

Mülkiyet veya sınırlı bir ayni hak kurulması amacıyla kıymetli evrakın devri için her hâlde senet üzerindeki zilyetliğin devri şarttır. Bundan başka emre yazılı senetlerde ciroya, nama yazılı senetlerde yazılı bir devir beyanına da gerek vardır. Bu beyan kıymetli evrakın veya ayrı bir kâğıdın üzerine yazılabilir. Kanun veya sözleşme ile başkaları..

Kurulu olan esnaf ve sanatkârlar odası nasıl fesih ve iptal olur?

Kurulu olan esnaf ve sanatkârlar odası nasıl fesih ve iptal olur? Üye mevcudunun yüzden aşağıya düşmesi Bakanlıkça yapılacak uyarıya rağmen mevzuata aykırı genel kurul kararlarının iki ay içinde düzeltilmemesi Konfederasyonca tespit edilen yıllık zorunlu giderleri karşılayacak miktarda gelir sağlayamadığının birlik tarafından tespit edilmesi üze..

Limited şirketlerde müdürler görevden alınabilinir mi?

Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir. Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. Yöneticinin, özen ve bağlılık yükümü ile diğer kanunlardan ve şirket sözleşmesinden ..

Gümrükte geçici depolama alanlarını kim belirler?

Gümrükte geçici depolama alanlarını kim belirler? Geçici depolanan eşya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve bu idarelerin belirlediği koşullarda depolanabilir. Kaynak: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu 48. Maddesi Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı ..

İlişkili kişilerden alınan avanslara istinaden oluşan kur farkı zararları kurum kazancı tepsinde dikkate alınacak mıdır?

Konu: İlişkili kişiden alınan yabancı para cinsi avanslar nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının kurum kazancının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı. …Sermayenizin tamamının yabancı bir şirkete ait bulunduğu ve yabancı şirketin aynı zamanda firmanızın ürettiği ürünlerin başlıca müşterisi olduğu, - İlişkili kişi konumundaki yabancı şirk..