Limited şirket ortağı devlet memuru tasfiye memuru olabilir mi?

Tek ortaklı bir Limited şirketin ortağı devlet memuriyetine geçecek. Devlet memuru olarak şirket yetkilisi olarak kalamayacaktır. Şahıs devlet memuru iken tasfiye memuru olmasında bir sakınca var mıdır? Personel kanunu gereği memurlar şirketlerde ortak olsalar dahi temsile yetkili olamazlar. Tasfiye memuru da neticede temsile yetkili olacağından..

Limited şirketlerde ortak sermaye taahhüdünü yerine getirmeden ortaklıktan ayrıldığında kalan ortakların ödenmeyen sermaye ile ilgili sorumluluğu var mıdır?

2 ortaklı Limited şirket için sermaye artışı yaptık. 24 ay içinde ödenecekti. Ancak taahhüdün vadesi gelmeden 1 ortak ayrıldı. Çıkan ortakla ilgili nasıl bir karar almalıyı? Sermaye ödemesi ile ilgili hisse devrinde bir şey yapılması gerekli değil, hisseleri alan ortak taahhüdü ödemekle yükümlüdür, süreci aynen devam eder. Kaynak: İSMMMO Yasal..

Reklamasyon faturaları tedarikçilere hangi KDV oranı ile yansıtılır?

Konu: İhracattan sonra yapılan reklamasyon giderlerinin yansıtılması. …   Şirketiniz tarafından ihracatçı firmaya satılan çoraplara ilişkin olarak yurt dışı firma tarafından ihracatçı firmaya düzenlenen reklamasyon faturasının ihracatçı firma tarafından Şirketinize yansıtıldığı, bunun üzerine Şirketiniz tarafından söz konusu rekla..

İkametgâhını yurtdışına alan bir kişinin genel sağlık sigortası kapsamındaki sigortalılığı nasıl sona erer?

5510 sayılı kanunun 60’ıncı maddesi gereği kişilerin genel sağlık sigortalısı sayılabilmeleri için, Türkiye’de ikamet etmeleri ve başka bir ülkede sağlık yardımlarından yararlanmamaları gerekmektedir. Bu nedenle, yurt dışında ikamet eden veya başka ülkede sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olan kişiler genel sağlık sigortası kapsamı..

Yurt dışı borçlanması kapsamında sigortalılık statüsünün tespiti nasıl yapılmaktadır?

Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, 1/8/2019 (dâhil) tarihinden itibaren borçlandırılan yurt dışı sürelerinin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edileceği öngörülmüştür. Buna göre, 1/8/2019 tarihinden itibaren yurt dışı sürelerini bor..