Konişmento nedir ve nasıl düzenlenir?

Konişmento, bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senettir. Yükletenin izniyle, taşınmak üzere teslim alınan fakat henüz gemiye yükletilmemiş olan eşya için “tesellüm konişmento..

Yolculuk çarteri ve kırkambar sözleşmesi neyi ifade eder?

Taşıyan, navlun karşılığında; Yolculuk çarteri sözleşmesinde eşyayı, geminin tamamını veya bir kısmını ya da belli bir yerini taşıtana tahsis ederek; Kırkambar sözleşmesinde ayırt edilmiş eşyayı, denizde taşımayı üstlenir. Bu bölümdeki hükümler posta idaresinin denizde eşya taşımalarına uygulanmaz. Kaynak: TTK 1138 Sayılı Maddesi Yasal Uy..

Şirket ortaklarının harcırah alabilmesinin şartları nelerdir?

Şirket Ortakları zaman zaman yurt dışındaki fuarlara katılmaktadır. Zaman Zamanda ilgili yurt dışı firmalarla bağlantı yapmak için yurtdışına çıkmaktadırlar. Yurt dışına çıkarken günlük ne kadar kaç ABD Doları harcırah alabilirler? Bu harcırahın belgelendirilmesi nasıl olacak? Harcırah ödemesi yapılabilmesi için Şirket müdürünün Maaş veya Huzur ha..

Bankalar tarafından gerçekleştirilen faktoring işlemlerine istinaden düzenlenen sözleşmeler damga vergisinden muaf mıdır?

Konu:  Bankalar tarafından gerçekleştirilen faktoring işlemleri nedeniyle düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi hk. …  vergi kimlik numarasında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında bankacılık faaliyetinde bulunduğunuz, söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularından mevduat kabulü, kredi verme işlemleri ve..

Şirketler borçları varken tasfiyeye girip kapanabilir mi?

Bankalara kredi borcu olan bir Limited şirket tasfiyeye girebilir mi? Girerse de tasfiye süresi sonunda borçları bitmez ise kapanış olabilir mi? Tasfiye kararı alınabilir ve tasfiye süresin borç ve alacaklar sıfırlanana kadar devam eder ve tüm borç ve alacakların bitmesi ile (bilançolar sıfır olduğunda) tasfiye sonu kararı alınarak terkin yapılabi..

Yurtiçindeki firma ile yapmış olduğumuz dövizli sözleşme döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisinden muaf mıdır?

Konu: Döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında sözleşme damga vergisi hk. …Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından şirketinize ihale edilen "… Tıbbi Donanım, Malzeme ve Mobilya Alım İşi"ne ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı ..

İhracata ilişkin düzenlemiş olduğumuz gümrük beyanı kapanmış faturanın eksik olduğunu fark ettik. Ne yapabiliriz?

Yurtdışına mal ihracatı yapan bir firmayım. GÇB gümrükten geçtikten sonra düzenlemem gereken e-faturanın eksik olduğunu fark ettik. Fatura ile ilgili yasal sürede geçti. Bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekir? Ek fatura düzenleyebilirsiniz. Yasal süresinden sonra düzenlenen fatura için Vergi idaresinin tespiti halinde VUK 353. maddeye göre özel..

Hurda rayların tesliminde KDV oranı ne olacaktır?

Konu: Hurda olarak ayrılan ray tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hk … Kurumunuzca satışı yapılacak olan ray hurdalarının satışının katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı, tabi olması halinde uygulanacak KDV oranı… … rayların köprü yapımı inşaatında kullanılmak üzere teslimlerinde, rayların aynen veya onarı..