Gayrimenkulün konut veya işyeri olması satış sırasında oluşacak değer artışı hesaplamasına bir değişiklik oluşturur mu?

Bir şahıs 2018 Aralık ayında 900.000,00 TL’sine tapuda dükkân olarak geçen gayrimenkulü satın aldı. 2019 Kasım ayında 1.125.000 TL’sine sattı. Bu satıştan dolayı 225.000,00 TL gayrimenkul satış karı elde etmiş durumdadır. Tapuda mesken veya dükkân olması hesaplamalarda bir şey fark ettirir mi? Gayrimenkul satışından elde edilen kazancı..

Memur veya hizmetli olmayanların harcırahları nasıl belirlenir?

Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. ..

Harcırah verilebilecek kişiler kimlerdir?

Bu Kanunda belirtilen hallerde; 6245 Sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara; Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerin..