Limited şirketlerde sermaye artırımlarında artırılan sermayenin ¼’ü tescilden önce yatırılmalı mıdır?

TTK çerçevesinde Limited şirket sermaye artırımı ve sermayenin ödenmesi karar alındıktan tescilden önce 1/4 yatırılmalı mı? Limited şirketler için zorunluluk kaldırılmış olup tamamı 24 ay içinde ödenecektir yazılması halinde 1/4 ü ödenmeyecektir, ancak 1/4 ü tescilden önce ödenecektir yazılmış ise mutlaka bankaya ödenip mektubun evrak ekinde sici..

Emekli aylığı dışında geliri olmayan bir kişinin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılan dairesi emlak vergisinden muaf mıdır?

Konu:  Yıkılıp yeniden inşa edilen binanın emlak vergisi hk. …adresinde mesken niteliğinde gayrimenkulünüz bulunduğunu, binanın "Kentsel Dönüşüm" kapsamında yıkılıp yaklaşık bir yıllık süre zarfında yeniden inşa edildiğini, binanın yıkılmasından sonra inşa sürecinde bağlı bulunduğunuz belediyenin tüm kat maliklerinden arsa ve..

Doğrudan yabancı yatırımlar kanunun amacı nedir?

Doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların..

Kanunen yasaklanan bir kaynaktan elde edilen gelir vergiye tabi midir?

Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz. Kaynak: 213 Sayılı kanun 9. Maddesi Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bi..

Birden fazla iş yerinden gelir elde edenler nasıl vergilendirilir?

Birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki ..

Banka varlık finansman fonunun gelirlerinde BSMV uygulaması

Konu:  Varlık finansman fonunun faiz gelirlerinde BSMV matrahı hk. … bankanızın kurmuş olduğu varlık finansmanı fonuna, bankanız kredilerinin dayanak varlık olarak satışının yapılması suretiyle söz konusu varlık finansmanı fonu tarafından menkul kıymet ihracı gerçekleştirerek menkul kıymet ihracı karşılığında toplanan paralar ile fon s..