Marka olabilecek işaretler nelerdir?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve..

İş sebebiyle şehir dışında olan bir personelin konakladığı otelde kaza geçirmesi iş kazası olarak mı nitelendirilir?

Türkiye de nakliyecilik sektöründe çalışan bir işçi, iş sebebi ile(taşımacılık amaçlı) Gürcistan’a gitmiş olup burada konakladığı sürede kalp krizi geçirmiştir. Bu durumu işveren iş kazası olarak bildirmeli midir? İş kazası, 5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre İş Kazası, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkras..

Vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden alınan mallar için gider pusulası düzenlediğimizde KDV ve Stopaj uygulayacak mıyız?

Vergi mükellefi olmayanlardan alınan mallar için, gider pusulası düzenlenirken, KDV ve stopaj durumu nedir? GVK 9.Maddesinde sayılan kişilerden mal ve hizmet satın alınması halinde aynı kanun 94/13. maddesine göre GV stopajı yapılır KDV hesaplanmaz. 9. madde kapsamında olmayanlarda alınan mal ve hizmetlerde GV stopajı ve KDV hesaplanmaz. Kayn..

Yabancı uyruklu personel çalıştırmak için iş yerine ait belgelerin çalışma bakanlığının sistemine yüklenme zorunluluğu var mıdır?

GKSS uyruklu yabancılar için çalışma izni başvurusu yapacağım iş yerine ait belge yüklemede zorunluluk var mı? Evet. İşyerine ait bilgi ve belgelerin girilmesi gerekmektedir. Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla ..

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi matrahı ve oranı nasıl hesaplanır?

Verginin matrahı; elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazının satış bedelidir. Matraha vergi, fon ve paylar dahil edilmez. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır. a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, s..

Elektrik ve havagazı tüketim vergisine kimler tabidir?

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir. Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.   Kaynak: 2464 sayılı Kanun 34 ve 35. Maddesi Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yor..