Youtuberlar e-fatura ve e-arşiv fatura kullanmak zorunda mı?

İnternet reklamcılığı hizmet aracılarına ilişkin belirli bir NACE kodu bulunmamakla birlikte 464 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde “İnternet Reklamcılığı Hizmeti: İnternet ortamında verilen ticari amaçlı reklam ve tanıtım hizmeti” ve “İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracısı: İnternet ortamında ticari amaçlı reklam ve tanıtım hizmetinin..

Sayıştayın faaliyet değerlendirme raporu neleri kapsamaktadır?

Kamu idareleri tarafından gönderilen idare faaliyet raporları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan mahallî idareler genel faaliyet raporu ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan genel faaliyet raporu denetim grup başkanlıklarınca denetim sonuçları da dikkate alınarak değerlendirilir. Denetim grup başkanlıklarınca bu konuda hazırlanan değ..

Mal ve hizmet teslimlerinde KDV matrahına dâhil olan unsurlar nelerdir?

Aşağıda yazılı unsurlar matraha dâhildir: a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar, c) Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler i..

İkinci el araç alış satışı yapan bir kişi ticari ve binek araç satışı yaparken özel matrah uygulamasından faydalanabilir mi?

Araç alış satış işi ile iştigal etmekteyim. Vergi Mükellefi olmayandan hususi olarak kullanılan GIDER PUSULASI ile kamyonet aldım. Aynı ay içerisinde bir şirkete sattım. Bu aracıma fatura keserken  "7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 23. maddesine f bendi eklenmiştir. Kanun maddesinde “f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya ..

KDV4 mükellefiyeti olan bir kişi düzenlediği yansıtma faturasını KDV4 beyannamesinde bildirecek midir?

KDV4 mükellefi olan halk otobüsü işletmesi için sigorta şirketine hasar yansıtma faturası kesilmiştir. Bu kesilen faturanın nasıl beyan edileceği hakkında bilgi alabilir miyim? Başka bir anlatımla; KDVK göre Hâsılat esaslı vergileme sistemini seçen mükellefler (01.03.2019’dan itibaren sadece ve bu sistemi seçen işletme esasına göre defter tu..

6736 sayılı kanunun kapsamında varlık barışı ile kayıtlara alınan tutar 549 hesaptan ortakların alacakları hesabına aktarılabilir mi?

6736 kanun, varlık barışı ile 549 Özel fon hesaba yazılan paralar var. 2016 yılında işlem yapıldı. Yönetim sermaye artışı istemiyor. 331 Ortaklar hesaba yazmak doğru olur mu? 331 hesaba yazılabilir. Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece gene..

Teslim ve hizmet işlerinde KDV matrahı nasıl tespit edilir?

Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat..