Plastik atıklarının satışında KDV oranı nedir?

Mükellefim yurt dışından pet plastik artıkları (pet plastic scraps) ithal ediyor. Pet plastikleri makinede kırarak iç piyasada yardımcı mamul olarak satacak satıştaki KDV oranı %18 midir?  KDV oranları için Web sayfamızdaki mevzuat / pratik bilgilerde (vergi) bölümünde bulunan listelerden yararlanınız.  Bahsettiğiniz teslim için (I) (Bİ..

Kimler ÖKC kullanmak zorundadır?

Bakkal mükellefim var. Patates, soğan, domates, biber vs. satışı da yapmak istiyor. Bu ürünleri satabilmesi için vergi dairesine bildirimde bulunması zorunluluğu var mı? VD bu konuda bilgi verilemez. ÖKC da ayrı departman açılarak satış yapılabilir. Araba yıkama ve yağlama işi ile iştigal etmektedir. Faaliyet kodu 452003 tür. Yazar kasa kullanma..

Yurtdışında ödediğimiz kiraları gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilir miyiz?

Nalbur işleten mükellef mesken kirasını elden nakit 2020 yılı içinde 10.800.00 TL kiracısından almıştır. Kira kontratında belirtilmiş verilen tutar ve tarih 2020 Yılı 7 aylık kira 6.300.00 TL, 2021 Yılı için 4.500.00 TL almıştır. Fakat bankaya 06.01.2021 tarihinde yatırmış vergisel açıdan 2020 yılı gelir vergisinde kira tutarlarını beyan edecek miy..

Dövizli işlemlerde hangi kur değerini kullanmalıyız?

Gelen dövizli ödeme ve tahsilatlarda hangi kur almamız gerekiyor? MB Döviz alış kuru baz alınır. İhracat firmalarının aktifinde bulunan dövizler kur farkına tabi midir ihracat ve dış ticaret firmalarında bir muafiyet var mıdır? Ayrım olmaksızın tüm mükelleflerin bilançosunda yer alan yabancı para cinsindeki nakit, banka, çek, senet, borç ve ala..

İmalatta kullanılacak malzemeler hangi hesapta takip edilmeli midir?

İmalata başlamadan önceki dönemde imalat için alınan malları 153 hesaba kaydedebilir miyiz? Dönem atladığı için bilançoda hangi hesapta görünmesi gerekir? İmalatta kullanılacak ilk madde ve malzemeler 150 hesapta takip edilir.  Şayet 153 kullanılmış ise 150 (B) 153 (A) kaydı yapılabilir. Anonim şirketlerde 2 yıldan fazla elinde bulundurduğ..

Hasılat esaslı vergilendirmede araç satış karları hasılata eklenir mi?

Hasılat esaslı vergilendirmede 25 Nolu KDV tebliğine göre alıcılara düzenlenen belgelerde gösterilen KDV hasılata eklenecektir. Araç satış karı veya araç satış bedeli de hasılata ilave edilmeli midir? Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri ..

Aralık ayına ait GİB portalından fatura düzenleyebilir miyiz?

30.12.2020 Tarihinde sevkiyatı yapılmış olan bir malın; GİB 5.000/30.000 Portal üzerinden; içinde bulunulan 05.01.2020 tarihinde geriye dönük olarak 31/12/2020 tarihli olarak düzenlenebilir mi? Hasılatı ilgili dönemine yansıtmanız gerektiğinden, 31 Aralık’a faturanızı düzenlemelisiniz. Ancak unutmamalısınız ki faturalardaki 7 günlük süre g..