Kasım ayında bir senelik kira gelirini peşin alan bir kişi Gelir vergisi beyanında bu tutarın hepsini mi beyan edecektir?

İlk kez 2019 Kasım’da konut gayrimenkul satın alıp kiraya veren bir kişi 1.300 TL aylık kira olmak üzere ilk bir yıllık kirayı peşin almıştır. 2020 Mart’ta verilecek kira beyanında hepsi mi bildirilmelidir? Sadece 2019 yılına ait olan kısım beyan edilir.(Kasım-Aralık) Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, ..

Kimler ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışabilir?

Herhangi bir çalışması olmayanlar 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışanlar Sürekli iş göremezlik geliri alanlar Yabancı uyruklular Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar ev hizmetlerinde 10 günden fazla süre ile çalışabilirler. 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının..

Sermaye artırımında geçmiş yıl evraklarını bulamıyorsak raporumuzu nasıl düzenlemeliyiz?

Mükellefimin önceki sermayenin ödendiğine ait rapor hazırlamam gerekiyor. Şöyle bir sorunla karşılaştık önceki sermaye 2002 yılında artırılmış 2002 veya 2003 yılında ödenmiş. Bunu da o yılların verilmiş kurumlar vergisi bilançolarından görüyorum. Elimizde o yıllara ait her hangi bir evrak veya kayıt ve defter yok 10 yıl zaman aşımı olduğundan dolay..

Engelli personelin emeklilik sebebiyle çıkışı yapılırken seçeceğimiz çıkış kodu ne olacaktır?

07.2019 tarihinde %44 engelli raporu alan birinin emeklilik nedeni ile çıkışı yapılacaktır. Çıkış nedeni olmalıdır? Egellilerim emeklilik işlemleri diğer çalışanlarda olduğu gibi ilgili SGK tarafından yapılmaktadır. Engelliler erken emeklilik ya da malulen emeklilik işlemlerini SGK'ya müracaat ederek başlatabilirler. Engelli emekliliği için mü..

Şirketler gerçek kişilere kiraladıkları gayrimenkullere istinaden fatura düzenlediğinde KDV oranı ne olmalıdır?

Şirkete ait meskenin vergi mükellefi olmayan bir gerçek kişiye kiralanması durumunda fatura, kira sözleşmesinde belirlenen tutara iç KDV oranı uygulanarak mı düzenlenmelidir? KDV oranı %18 midir? Kazanç ve KDV yönünden istisnai bir durum var mıdır? Kira sözleşmesinde belirtilen kira tutarına % 18 KDV ilave edilir. İç yüzde ile KDV hesaplanmaz. Eld..

Hatalı olarak oluşturduğum e-SMM belgesini nasıl iptal edebilirim?

Mali mühür ya da NES ile imzalanan e-SMM belgesi iptal edilemez. Ancak söz konusu belgede var olan hata durumunda kanunun öngördüğü diğer bilgi ve belgelerle tevsik edilmesi durumunda kayıtlara alınmayabilir. Kaynak: ebelge.gib.gov.tr Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin..

Dijital hizmet vergisinin vergilendirme dönemleri nelerdir?

Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir. Kaynak: 7194 Sayılı Kanun 6. Maddesi Yasal Uyarı: Bu içerikte yer..

Faktoring firmasının tarafımıza düzenlediği KDV’siz masraf faturasını müşterimize yansıtma faturasını KDV’siz olarak düzenleyebilir miyiz?

Müşteriden bir kısmı cari hesap alacağımız, bir kısmı da sipariş avansı bedeli olmak üzere çekler aldık. Bu çekleri Faktoring firmasına vererek tahsil ettik ve Faktoring firması tarafımıza masraf faturası kesti. Daha sonra iş yapılmayacağı için aldığımız sipariş avansını faktoring masrafını düşerek müşteriye iade ettik. Faktoring masraf faturası ka..

Banka komisyon bedellerini faturamızda müşterimize banka komisyon bedeli yansıtması şeklinde yansıtabilir miyiz?

Mükellefimiz yabancı kredi kartı ile satış yapmaktadır. Bu satışları ile ilgili bankaya komisyon ödemekte ay sonlarında banka ekstresinde gözükmektedir. Söz konusu komisyon tutarını fatura düzenlerken komisyon oranı kadar faturaya banka komisyon bedeli yansıtması şeklinde yazabilir miyiz? Yazabilirsiniz. Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte..