Genç girişimci istisnasından faydalanan bir kişi başka bir yerde sigortalı olarak çalışmaya başlaması istisna haklarını engeller mi?

Konu: Genç girişimci istisnasında düzeltme beyanı hk. ….Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olduğunuz, 6/4/2017 tarihinden itibaren adınıza ilk defa ticari kazanç yönünden vergi mükellefiyeti tesis edildiği, doğum tarihinizin 1/4/1991 olması nedeniyle genç girişimciler için kazanç istisnasından yararlanmak istediğiniz ancak başka bir iş ye..

Şirket aktifine kayıtlı binaların kiralanması neticesinde elde edilen gelir için turizm payı beyannamesi verilir mi?

Şirket faaliyet konusu ile alakası olmaksızın şirket aktifine kayıtlı binaların kiralanmasından elde edilen kira geliri turizm payı beyannamesi kapsamına girer mi? Kiraya verilen yer otel (otel olarak dayalı döşeli ise) ise kira geliri üzerinden pay hesaplanır. Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama..

Şirketler iştiraklerindeki ortaklıklarından çıktıklarında iştiraklerdeki paylarını gider olarak yazabilir mi?

1993 yılında kurulan vakfın kurucu üyeleri arasında yer almaktayız. Kurucu üye olarak kuruluş aşamasında vakfa 380.000.TL (Güncellenmiş tutar) bedel ödenmiş ve bu tutar şirketimizin 242- İştirakler hesabında takip edilmiştir. Yönetim Kurulumuzca vakıf üyeliğinden ayrılma kararı alınmıştır. Bu durumda 242 hesapta takip edilen tutar giderleştirilmeli..

Suriye uyruklu işçiyi part-time olarak çalıştırabilir miyiz?

Çalışma iznine sahip Suriyeli bir işçiyi, part-time olarak 15 günlük çalıştırabilir miyiz? Çalışma izni alınan yabancılar için Bakanlığa beyan edilen ücret üzerinden sosyal güvenlik primlerinin tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Kanun ve ilgili uygulama yönetmeliğinde belirtilen sürelerde ve işaret edilen Kurumlara yapılan başvurular le geçerlik ..

Defter beyan sisteminde stok devri nasıl yapılır?

Stok devir kaydı yapmak isteyen kullanıcı ilk olarak devir kaydını gireceği stok kartını seçilir ardından “Stok Devir” kaydına başlamak için “Stok Devir” butonuna tıklanır. Stok devir kaydı için devreden miktar değeri ve devreden tutarın girilmesi zorunludur. Kullanıcı “Miktar” ve “Tutar” alanlarına g..

Sigortalık başlangıç tarihi hangi tarih kabul edilir?

Kurumlardan herhangi birine ilk defa sigortalı olunan tarih, sigortalılık süresinin başlama tarihidir. Şu kadar ki; emeklilik veya yaşlılık aylığına hak kazanılıp kazanılmadığının tespitinde, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 7 nci madde kapsamına girenler hariç, 18 yaşından önce kurumlardan herhangi birine si..

İthalat esnasında ödenen KKDF malın maliyetine eklenir mi?

İthalatta ödenen KKDF, malın maliyetine eklenebilir mi? Evet Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Kon..

Ayda bir gün rapor alan personelimizi sigorta bildiriminde 30 gün göstermek zorunda mıyız?

İşyerimizde çalışan işçilerimizden bazıları ay içerisinde en az 1 kere 1 veya 2 günlük rapor alıyorlar ve artık suiistimal ediyorlar. Biz bu personellerimizi rapor bildirim panelinde çalışmamıştır şeklinde işaretleyip onaylıyoruz.  1 veya 2 gün raporlu personeli 30 gün göstermek zorunda mıyız? Yasa hükmü uyarınca sigortalılara, ilk iki gün iç..