Sigortalı olarak çalıştığımız şirkete ortak olursak 4a SGK’lı olmaya devam edebilir miyiz?

4/A kapsamında çalışmaktayken aynı işyerinde 23.10.2019 tarihinde şirket ortağı olan SGK'lının 4/a kapsamında çalışmasına devam edebilir mi?  Etmemesi halinde bugün çıkış yapmamız durumunda herhangi bir ceza söz konusu mu? Kişi 4b’lidir. 4a girişi yapılamaz. Eğer 4a girişi yaptıysanız en fazla geriye doğru 10 gün içinde işçinin çıkı..

Şirketin aktifinde 2 yıldan fazla süredir bulunan binayı satarsa bu satış KDV ve Kurumlar Vergisinden istisna mıdır?

A.Ş. aktifinde 4 yıldır bulunan bir binayı satma kararı aldı. Bu satış neticesinde KDV ve KURUMLAR vergisi karşısındaki durumu nedir? KVK 5.ve KDV 1. Maddesindeki şartlar var ise İstisna uygulanır. Kurumlar Vergisi Kanunun 5/1-e maddesi gereğince, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip..

Lise stajyerlerine ödenen ücretleri nasıl gideriliştir?

Firmamızda lise stajyeri çalıştırmaktayız ve ücret ödemelerini Net asgari ücretin %30 u olarak bankadan yapmaktayız. Yaptığımız ücret ödemesi ile ilgili muhasebe kaydı nasıl yapılmalıdır? Ücret ve Sosyal Güvenlik Madde 25 İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğit..

Yabancı çalışma izni aldığımız personelimizi asgari ücretten gösterebilir miyiz?

Yabancı çalışma izni alıp çalışan personel için SGK bildirgesini asgari ücretten gösterebilir miyim? Uluslararası iş gücü müdürlüğü yabancı çalışanlardan bazı mesleklerde çalışanların ücretinin asgari tutarları belirlenmiştir. Meslek kodu yazılması zorunludur. Vasıfsız düz işçi için tarafların iş sözleşmesinde belirtmeleri halinde en az asgari üc..

Birden fazla sigorta dosyası olan firmalarda sigorta teşvikleri her dosya için ayrı mı uygulanır?

27103 teşvikinden çalışan ortalama sayısını hesaplarken dosya bazında mı işyeri toplam çalışan sayısı bazında mı değerlendirme yapmak lazım? Teşvikler SGK işyeri dosya bazında toplam çalışan işçi sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün ol..

Doğum izninde olan birisine ücret ödersek SGK prime tabi olur mu?

Doğum izninde olan çalışana ücreti ödenmeye devam edildiğinde SGK primi ödemeli miyiz? Avans olarak ödeme yapıp, sonrasında mahsuplaşsak SGK primi ödemesek olur mu? İşçiye ödenen nakit ve nakitte ilişkin tüm ödemeler SGK primine tabidir. Doğum iznine çıkan işçiye işveren ücret ödemek isterse çalışmamıştır kutucuğunu işaretleyip yapmış olduğu üc..

Part time iş sözleşmeleri SGK’ya bildirilir mi?

Part time iş sözleşmelerinin SGK’na a verilmesine gerek var mıdır? İşçilere ait eksik günlere ilişkin bilgi ve belgelerin denetim esnasında ya da kurumca istenildiği takdirde ibraz edilmek üzere işveren tarafından özlük dosyasında saklanılması gerekmektedir. Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıkla..

Fazla bildirilen Kira Stopaj ödemelerini nasıl iade alabiliriz?

Gerçek Kişi Avukat mesleğiyle iştigal eden mükellefime adres nakli yaptık. Nakil sonrasında ilk 6 aylık kira peşin verildi ve stopajı beyan edildi. Fakat mükellefim iki ay sonra kirada olduğu işyerini satın aldı. 4 Aylık kirasını da eski mal sahibinden iade aldı. Aldığı kirayı gelir olarak göstereceğim. Tahakkuk eden stopajı biz eski mal sahibind..