2008 yılından önce anonim şirketlerde 4/a sigortalı görünen şirket ortaklarının sigortalılıkları hangi koşulda devam eder?

Anonim şirket ortağı 2003 yılından beri SGK’lı olarak görünmektedir. 1.2.2020 tarihinden itibaren bir şirket kuracaktır. Bu durumda kişinin sigortalılığı devam eder mi? Kişi 2003’ten beri kendi şirketinde olan 4/a sigortalılığı kesintiye uğrayıncaya kadar devam eder. Tek ortaklı Limited şirket ortağı, şirketten aylık ve düzenli olarak..

Şirket ortakları kendi şirketlerinde sigortalı olabilir mi?

A.Ş yönetim kurulu üyesi olan şirket ortağının yönetim kurulu üyeliği son erdi. Şirkette sadece ortak statüsü var. Normalde A.Ş'lerde yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları ortağı olduğu kendi şirketinden SGK'lı olması gerekiyor. Fakat yönetim kurulu üyeliği sona eren şirket ortağını AGK girişini yapamıyorum. SGK girişte şöyle bir uyarı ver..

Lise stajyerlerinin işe girişini nasıl yapacağız?

Firmamız bünyesinde Mesleki eğitim kapsamında zorunlu lise stajyeri çalışmaya başladı. Ödediğimiz ücreti nasıl gider kaydediyoruz. Normal bordro işlemi mi yapmamız gerekiyor. Aylık 600 TL nakit ödeme yapıyoruz çalışan sayımız 20’den fazladır. Sigorta girişi yapmamız gerekiyor mu? 6764 sayılı kanun kapsamında meslek ve teknik öğrenim gören st..

Şirket kayıtlarında görünen gayrimenkulün satışına istinaden özel fonlarda takip edilen tutarı sermayeye ekleyebilir miyiz?

Şirketimize kayıtlı gayrimenkulün satışı oldu. 2 yılı aşkın süredir aktifinde kayıtlı olduğu için KDV’den ve %50 kurum kazanç istisnası vardır. %50 kurum kazancının 5 yıl pasifte 549 no.lu hesapta bulunması gerekiyor deniyor. Eğer firma ilerde kendisine yine bir taşınmaz almayı düşünmüyorsa yine de 5 yıl sureyle pasifte hesapta %50’lik ..

Geçmiş yıllara ait SGK bildirgelerine ilişkin yapılan düzeltmelere ilişkin ödemeler hangi hesapta takip edilmelidir?

2015 yılında vermiş olduğumuz SGK ile ilgili ek bildirgelerimiz denetmen tarafından incelenmiş ve kabul edilmiştir. 2015 ilgili aylara ait prim borcu çıkmaktadır. Bunları ödedik prim borcunu nasıl kayıt yapmamız gerekir? Ödenen primler 681 hesaba, varsa gecikme faizleri KKEG (689) hesaba yazılır. Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer ala..

Anonim şirket ortağı başka bir iş yerinde 4/a sigortalı olarak görüyorsa ortağın aldığı huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmalıdır?

Anonim şirket yönetim kurulu üyesi aynı zamanda başka bir firmada 4/a statüsünde çalışıyor. Diğeri ise Bağ-Kur’lu Huzur hakkı ödemesi yaparsak her ikisi için de SGK'ya prim ödenmeli mi? Huzur hakkı, düzenli olarak toplantılara iştiraki sağlamak ve toplantı yapmayı teşvik etmek üzere yönetim kurulu üyelerine toplantı başına ödenen bir mal..

Geçmiş tarihli işe giriş yapmanın cezası nedir?

Geriye dönük işçi girişi yapmanın müeyyidesi nedir? Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında erken ödeme (15 gün içinde ) ile 3/4 indirim Kaynak: İSMMMO Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel..

E- Serbest meslek makbuz kullanım zorunluluğu ne zaman başlayacaktır?

E- makbuz ne zaman kesmeye başlayacağız? Serbest meslek erbaplarından; 2.2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1.6.2020 tarihine, 1.2.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, sisteme geçmek zorundadırlar. Kaynak: İSMMMO Yasal ..