Kira geliri beyannamesi vereceğim. Hangi gider yöntemini seçmeliyim?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde hangi gider yöntemi seçilmelidir? Götürü Gider Yöntemi: Bu usulde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın %15’i götürü gider olarak hasılattan indirilir. Gerçek Gider Yöntemi: Bu usulün seçilmesi durumunda, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu&..

Faaliyeti otomobillerin kiralanması veya işletilmesi olan firmalar araçlarına ait yapmış olduğu giderlerin hepsini gider yazabilir mi?

İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan mükellef, stoklarında bulunan bu araçlara ait yakıt masrafları yapmaktadır. Araçlar içinde binek otomobiller de vardır. 7194 ve 375 sayılı kanunlara istinaden giderlerin sadece %70’nin indirilebilmesi zorunluluğu bu durum için geçerli midir? Araç ticareti yapanlar için gider kısıtlaması uygulan..

Şirketler 2 yıldan fazla süredir elinde bulundurduğu taşınmazları sattığında uygulanacak Kurumlar vergisi ve KDV istinası oranları nelerdir?

Firmamız 2 yıldan daha fazla bir süre ile elinde bulundurduğu fabrika binasını satmıştır. Satıştan doğan kazancın istisna oranı %75 ten %50 ye düştü doğru mu? İkinci olarak yeni fabrika binası alacağız. İstisna dışında kalan tutarı fon hesabına alarak elde edilen kazancın tamamını vergiden muaf tutabilir miyiz? İstisna oranı 5.12.2017 Tarihinden b..

Boya ve boya malzemeleri için GEKAP beyannamesi verilir mi?

Firma kalıp imalatı veya dişli açımı tarzında torna işlemleri yapmaktadır. Burada dişli açımı sırasında veya herhangi bir makina için kullanılan yağlardan dolayı sorumlu sıfatıyla geri dönüşüm katılım payı verecek miyiz? Kullanılan madeni yağ için GEKAP beyannamesi verilecektir. Pamuklu kumaşa boyama kaşarlanma baskı işleri ile iştigal eden ik..

Karton ve plastik bardaklar GEKAP beyannamesi kapsamında mıdır?

Karayolu yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmamızın yolculara yapmış olduğu içecek ikramlarında kullandığı karton bardakların Gekap kapsamında beyanı yapılacak mıdır? Kullanılan plastik ve kâğıt kapların (Bardaklar) Gekap kapsamında beyan edilmesi gerekir. Kaşık çatal vb. ürünlerin imalatını yapan müşterim bunları matbaadan yaptırdığı ve üzerin..

2019 yılına ait kira gelir beyannamesinin verilme süresi nedir?

Mükelleflerin, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Beyannameler; Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamında, Bağlı bulunulan (ikametgâhın bulunduğu yer) vergi dairesine kâğıt ortamında, 3568 sayılı..

Kira geliri nedir ve kira gelirine konu olan mal ve haklar nelerdir?

KİRA GELİRİ Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmekte olup bu gelirler belirli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Kira gelirine konu mal ve hakların; sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri..

İthal edilen matbaa makinelerinin içindeki pil, yağ ve elektronik kart için GEKAP beyanı verilir mi?

Yurt dışından matbaa makinası ithal eden firmamız geri kazanım katılım payı beyannamesi vermesi gerekiyor mu? İthal ettiği matbaa makinasının içinde geri kazanım katılım payı yönetmeliğinin ekindeki ürünler listesinde yer alan ürünlerden bazıları bulunmaktadır. (pil, madeni yağ, elektronik kart) fakat firmamız bu malzemeleri değil matbaa makinesini..