Kısa Çalışma ödeneği aylık mı yoksa toplu mu ödenecek?

Kısa çalışma talebi uygun bulunan bir işyerinde işçiler ne zaman ödenek alır? Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenmektedir. Kısa çalışmadan yararlandıktan sonra devlete bir borç olacak mıdır? İstihdamı koruma amaçlı olan bu uygulamadan yararlananların devlete herhangi bir borcu olmaya..

Yabancı Uyruklu Çalışanlar Kısa Çalıma Ödeneği alabilir mi?

Yabancı işçiler kısa çalışma ödeneği alabilir mi?” İşsizlik sigortası primleri ödeyerek çalışmaları ve gerekli şartları taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Kısa çalışma ödeneği işverene mi yoksa çalışanlara mı ödenmektedir?” Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ödenir. Kaynak:  İŞKUR Yas..

Çalışanlara kısa çalışma ödeneği olarak kaç TL ödenecek?

İşçilerin alacağı ödenek tutarı nedir? Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. Bu kapsamda, işçi..

Kısa Çalışma Ödeneğinden tüm çalışanlar yararlanabilir mi?

Her işçi kısa çalışma ödeneği alacak mı?” İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için; • İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, • İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve • Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıma..

A.Ş. hakkında bazı temel bilgiler

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Tamamı esas sözleşme..

Kar payları yıllık gelir vergisi beyannamesinde nasıl vergilendirilir?

Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, vergiye tabi gelir 40.000 TL’yi aşıyor ise beyan edilecektir. Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde karın ..

2019 yılında menkul sermaye iradı istisnası ne kadardır?

Menkul sermaye iradı nedir? Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.   Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratlarında beyan sınırı ..

Apartman yönetimleri muhtasar ve prim beyannamelerini nasıl bildireceklerdir? Bildirim yapmak için nereye başvuru yapmak zorundadırlar?

Apartman yönetimi olarak gelir vergisi kesintisine tabi sigortalı çalışanımız bulunmaktadır. Düzenli olarak Muhtasar Beyanname ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekteyiz. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamemizi elektronik ortamda gönderme zorunluluğumuz bulunmakta mı? Elektronik ortamda gönderme zorunluluğumuz bulunuyor ise beyannamemizi elektronik ..