Vergi Gecikme Zammı Aylık %1,6'dır.

Kdv, muhtasar ve SGK ödemerini vadesinde yapmaz isek işlenecek faiz/gecikme nasıl hesaplanıyor? Vergi ödemeleri için Vade tarihi (ödeme tarihi) ile ödemenin filen yapıldığı güne kadar aylık % 1,6 oranında hesaplanır. Hesaplama tablosu için aşağıdaki linklerden den yararlanınız. https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d..

65 Yaş üstü mükelleflerin Gelir Vergisi Beyannamesi ertelendi mi?

65 yaş üstü mükellefler için yıllık gelir vergisi beyanname verme süresinin son günü nedir? Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih midir? Yoksa 30/04/2020 tarihi midir? 65 yaş üstü uygulaması SADECE SM, SMM, YMM ve aracılık sorumluluk sözleşmesi yaptıkları müşterileri içindir. Normal yurttaşlar için 2019 yıllık Gelir vergisi beyannamesi verilmes..

Vergi borcu Mücbir sebepten faydalanmaya engel değildir.

Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; lokanta sektöründe faaliyette bulunan firmamızın, “518 Sıra no’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında mücbir sebep durum sorgusunda erteleme kapsamında olmadığı görünmektedir. Ancak mükellefin geriye dönük vergi borçları bulunmaktadır. Vergi borcu mücbir sebepten yar..

Genç girişimci istisnasından kaç dönem boyunca yararlanılır?

05.04.2017 tarihinde işletmesi kurulan genç girişimci istinasından yararlanmış olan mükellefim 05.04.2020 tarihine kadar mı bu teşvikten yararlanacak? 10.02.2016 tarihinden itibaren 29 yaşını doldurmamış, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar..

İthalatlarda KDV Oranı Hangi Tablolara göre belirlenir?

Katma Değer Vergisi, mal ve hizmet teslimlerinden alınan, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türüdür. Katma değer vergisi dolaylı bir vergidir. KDV’nin yasal dayanağını 3065 Sayılı KDV Kanunu oluşturur. Bu Kanuna göre, bu Kanunda belirtilen ithalat istisnaları dışında kalan her türlü mal ve hizmet ithalatından KDV ..

Binek Oto Sigorta Giderleri Gider Kısıtlamasına tabi midir?

Firmanın kiralamış olduğu binek araçlara, kiralama firması tarafından kesilen ogs giderleri faturası, %70 olan binek araç gider kısıtlamasına tabi midir? Evet Gider kısıtlaması uygulanır. Binek araç için yapılan sigorta giderinin %70’lik kısmı mı giderleştirilir? Gider kısıtlaması araç sigorta giderleri içinde geçerlidir. %70’i gid..

Peşin tahsil edilen kiralar, tahsil edildiğinde mi beyan edilecek?

2018 yılında 5 yıllık arazi kira gelirini (330 BinTL) peşin tahsil eden kişi aynı zamanda 1 mesken kira geliri sahibidir. Arazi kira geliri için tek seferde tahsil edilse bile 5 yıl boyunca gelir beyanı verilecektir. 2018 yılı yani ilk yılda %15 götürü gider hesap edilmiş olup mesken kira istisnasından faydalanılmamıştır. (148 binTL’yi aştığı..

İşletmelerde bordrolu olarak çalışan 65 üstü SMMM'ler mücbir sebep ertelemesinden yararlanabilir mi?

Bir Ltd.Şti.de part-time çalışan 65 yaş üstü bordrolu SMMM’yim. Şirket mücbir sebep halinden yararlanamadı. Beyannameleri ben tanzim edip gönderdiğimden mücbir sebepten şirket yararlanabilir mi? Erteleme Bağımsız olarak serbest olarak mesleki faaliyeti yapan 65 YAŞ ve üstü meslek mensupları içindir. Tebliğde İşletmelerde bordrolu olarak çal..

Bazı Mükellefler için 2020-Nisan, Mayıs ve Haziran Aylarında ödenmesi gereken SGK Primleri 6'şar ay ertelenmiştir.

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi - 3.4.2020 Sosyal Güvenlik Kurumunun Yetkisi “Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ..