İşten çıkartma yasaklandı mı?

KÇÖ başvurulan bir şirkette işçilerden birinin işakdi bu tarih itibarı ile fesih edilir ise KÇÖ'ye bir etkisi olur mu? Bu dönemde işçinin işveren tarafından feshinin olamayacagı konusunda yasal dayanagı nedir?  İşçinin çalışma durumundaki değişiklik sebepleriyle işkura bildirilmelidir 7244 sayılı yeni yasallaşan kanun ; her türlü iş v..

7244 Sayılı Yeni Covid-19 Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 17.4.2020

  7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iş ve çalışma hayatı ile ilgili önemli düzenlemeleri aşağıdaki gibidir. · Ecrimisil ve benzeri ödemeler 6 aya kadar ertelenmektedir. · Büyükşehir..

Geçmiş Yıl Zararlarını İzleyen 5 Yıl içinde Kardan indirebilirsiniz.

Kurumlar Vergisinde Zarar Mahsubu Kurumların ticari faaliyetlerden doğan zararlar, aşağıda yapılan açıklamalara göre sonraki dönemlerde doğan kazançlarından indirilebilecektir. Geçmiş Yıl Zararları Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamel..

Yurt dışında oluşan zararları Türkiye’de kullanabilirsiniz

(B) Ltd. Şti. yurtdışı faaliyetinden 2015, 2016, 2017 ve 2018 hesap dönemlerinde kâr, 2019 hesap döneminde ise zarar etmiştir. Tam mükellef kurumun, son beş yıla ait raporlarını ilgili yıllarda bağlı olduğu vergi dairesine ibraz etmiş olması halinde, 2019 hesap dönemine ilişkin yurt dışı zararlarını, Türkiye’de kurumlar vergisi..

Yurt dışı Zararlarının türkiye'de indirimi

(B) Ltd. Şti. yurtdışı faaliyetinden 2015, 2016, 2017 ve 2018 hesap dönemlerinde kâr, 2019 hesap döneminde ise zarar etmiştir. Tam mükellef kurumun, son beş yıla ait raporlarını ilgili yıllarda bağlı olduğu vergi dairesine ibraz etmiş olması halinde, 2019 hesap dönemine ilişkin yurt dışı zararlarını, Türkiye’de kurumlar vergisi..

İşletmenizde neleri gider yazamazsınız?

Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler Ticari kazancın tespitinde aşağıda yazılı ödemeler gider olarak indirilemez; a) Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen (eşya, mal vb.) aldıkları sair değerler, b) Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücre..

Neleri gider yazabilirsiniz?

Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler Gelir, safi tutarları üzerinden vergiye tabi tutulmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesine göre, safi tutarı tespit edebilmek için, gayri safi hasılattan indirilebilecek giderler aşağıda sıralanmaktadır. a) Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel gide..