Kar dağıtımı zorunlu mudur? Dağıtılan kar ortaklardan alacaklar hesabına sayılabilir mi?

Anonim şirketlerde kar dağıtımı yapılması zorunlu mu ve kurumlar beyannamesinde göstermemiz gerekiyor mu? Kar dağıtımı zorunlu değildir. Şirket genel kurulu karar alması halinde kar dağıtılır. Geçmiş yıl karlarından yapılan kar dağıtımının şirketten nakden çekilmeyip ortaklar cari hesaba mahsup edilmesinde gelir vergisi stopajı hesaplanması gerek..

Kur farklarına istinaden düzenlenecek faturada KDV olacak mıdır?

19.04.2020 Dövizli satışımıza istinaden kur farklarından dolayı alıcı firmaya cari hesapta oluşan bakiye kadar fatura düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğimiz faturada KDV olacak mıdır? Düzenlenecek faturada KDV hesaplanacaktır. Yurt içi ham madde alımlarımızı döviz ile vadeli yapmaktayız. Satıcı firmalar tarafından KDV dâhil dövizli fatura düzenlenmekt..

Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve aynı sicile bir başkası adına tescil edilmek üzere devrinden elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisnadır. Bu kapsamda, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların 6770 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihinden itibaren bu sicilden ter..

17-19 Nisan Tarihleri Arasında 30 Büyükşehir ve Zonguldak İl Sınırları İçerisinde Sokağa Çıkma Yasağı

16.04.2020 Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok te..

30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.

17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKA..

18 Yaşından küçük olup çalışanlar sokağa çıkabilir mi?

MARKET MÜKELLEFİNİN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇALIŞANLARI VAR 4 NİSAN İTİBAREN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN DOLAYI ÇALIŞMIYORLAR NE YAPACAĞIZ? 1. İŞTEN ÇIKIŞ YAPILABİLİR Mİ? 2. EKSİK GÜN GÖSTERİRSEK HANGİ KOD OLACAK 3. YENİ ÇIKAN GÜNLÜK 39 TL RAKAMINDAN YARARLANABİLİR Mİ YADA BAŞKA BİLMEDĞİMİZ BİR ŞEY VAR MI BU İŞÇİLER 18'DEN KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN BUNLARA M..

İşten çıkartma yasaklandı. Peki işçi istifa edebilir mi?

Yeni çıkan torba yasa ile işten çıkarmalar yasaklandı. Bu sadece işveren tarafından feshi mi kastediyor. Deneme süresinde veya istifa ile çıkartma mümkün mü?  Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25'inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların..