İşverenler salgın nedeniyle izine gönderilen çalışanların aylık ücreti tam ödenebilir mi?

Covid19 nedeniyle geçici bir süre işlerimizi durdurduğumuz firmamızda çalışılmayan sürede işçilerimizin maaşını ödemek istiyoruz. Sgk hizmet bildirgesi nasıl düzenleneceğiz? İlk 7 gün zorlayıcı nedenler dolayısıyla yarım ücret uygulanabilir. İşçilere uygulanabilecek yıllık ücretli izne çıkarılması telafi çalışması uygulamasına gidilmesi ücretsi..

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ ELDE ETTİĞİ TEVKİFATLI MENKUL SERMAYE İRATLARI BEYANA TABİ Mİ?

Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan fazla bir süre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmektedir. Dar mükellefiyet esasında vergilendirilecek söz konusu vatandaşlarımızın, Türkiye’de elde ettiği gelirin tamamının tevkif sureti..

01/01/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Faiz Gelirinin 2019 Yılı için Beyanı

Mükellef (C), 2019 yılında, ihraç tarihi 30/07/2005 olan döviz cinsinden Devlet tahvilinden 450.000 TL faiz geliri ile iş yeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden 220.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İş yeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 44.000 TL’lik gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. Mükellef (C) iş yeri kira geliri ile..

2019 Yılında Elde Edilen Kar Paylarının Beyanına İlişkin Örnek

Mükellef (E) 2019 yılında, tam mükellef bir kurum olan (F) Anonim Şirketinden brüt 1.200.000 TL tutarında kar payı (temettü) elde etmiştir. Bu mükellefin başka geliri bulunmamaktadır.  Elde edilen kar payı kurum bünyesinde %15 nispetinde vergi kesintisine tabi tutulmuş olup, bu tutar 180.000 TL’dir. Mükellef (D)’nin elde e..

Serbest Meslek Mükellefleri Asli Gelirlerinin Yanında 40 Bin TL'nin üzerindeki Elde Edecekleri İş yeri Kira Gelirini de Beyannameye Dahil Edecekler

20 Nisan 2020, Pazartesi Mükellef (B)’nin serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetinden 2019 yılında elde ettiği gayrisafi hasılatı 130.000 TL’dir. Tevkifata tabi olmak suretiyle vergilendirilmiş iş yeri kira geliri ise 50.000 TL’dir. Mükellef (B), serbest meslek kazancından dolayı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verecektir..

Apartmanlar için SGK Kolay işveren sistemi nedir?

20.04.2020 Mükellef bahçesi için bahçıvan çalıştırmakta sadece Sgk primi ödemekte ev hizmetleri gibi ek-9 statüsüne tabi olabilir mi? Ek 9 ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığını sağlayan kolay işverenlik kapsamında tanım itibariyle bahçıvan; (Ev hizmeti: Ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından yapılabilecek temizlik, yemek yapma, ..