OECD işsizlik oranı 2020’ Şubat'ta %5'e yükseldi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Genel Sekreterinin yaptığı duyuruda, Çoğu OECD ekonomisindeki resmi işsizlik istatistikleri hala COVID-19 şokundan önce olmasına rağmen, Mart 2020’ye ilişkin verilerin zaten mevcut olduğu çoğu ülkede işsizlik keskin bir şekilde arttı. Şubat 2020 rakamları OECD işsizlik oranının 0,1 yüzde puanı düşe..

İşsizlik Ödenekleri banka Hesaplarına Yatırılacak

Bakan Selçuk: “Mayıs Ayı İşsizlik Ödeneğini Banka Hesaplarına Yatırıyoruz” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında işsizlik ödeneğinin bu ay da hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacağını açıkladı. Zehra Zümrüt Selçuk, “Koronavirüsle mücadele sürecind..

Kısa Çalışma Bildirimi SGK'ya nasıl yapılacak?

25.03.2020 tarihinde başlatılan bir kısa çalışma başvurusu için 24 gün + 7 dediğimizde 31 gün yapıyor. Brüt ücret hesaplamasını nasıl yapmamız gerekir? 24 gün normal + 7 gün yarım ücret Günlük brüt yarım ücretin prime esas kazanç günlük alt sınırının altında olması halinde prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden bildirim yapılması gerekmek..

Sermaye azaltımı halinde Nakit Sermaye artırımı indirimi

Bu indirimden yararlanan sermaye şirketlerinin daha sonra sermaye azaltımı yapmaları halinde, nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı için sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği ayı izleyen aydan itibaren bu indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan, nakd..

Hisse Senedi Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi, 2019

Hisse senedi kar payları Geçici 67 nci madde kapsamı dışında olduğundan tevkifata tabi değildir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 22 nci maddesi hükmü uyarınca tam mükellef kurumlardan, elde edilen kar payının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar aynı Kanunun 86 ncı maddesinde belirtilen beyan haddini aşması halinde (2019 yılı için..

Hazine Bonoları Vergiye Tabi midir?

DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI FAİZ GELİRLERİ VE ALIM-SATIM KAZANÇLARI Devlet tahvili ve Hazine bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları Geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabidir. Ancak, yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden (Eurobond) elde edilen faiz gelirleri ve alım-satım kazançları ihraç tarihi ne olursa olsun Geç..

5 yıl içinde ev satışından elde edilen kazançların vergilendirilmesi

SAFİ DEĞER ARTIŞI KAZANCININ TESPİTİ Değer artışı kazancında vergilendirilecek kazanca “safi değer artışı” denilmektedir. Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla (eşya, mal vb.) sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından; • Elden çıkarılan mal ve hakların ma..

Sahibi vefat eden şahıs işletmesinin faaliyetini varisler devam ettirirse gelir vergisi ödenmeyecektir.

VERGİLENDİRİLMEYECEK DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanunu’nun 81 inci maddesine göre aşağıdaki yazılı hallerde değer artışı kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilmez: 1. Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadi k..

Arızi Kazançlarda İstisna

SAFİ ARIZİ KAZANCIN TESPİTİ ——————— Arızi kazançlarda safi kazanç; satış bedelinden maliyet bedeli ve satış dolayısıyla yapılan giderlerin indirilmesi veya elde edilen hasılattan tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderlerin düşülmesi ile bulunur. Arızi kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit ed..