Yasal süresinden sonra işten çıkış bildiriminde bulunmanın cezası nedir?

02 Mayıs 2020 itibariyle 31 Mart 2020 tarihine geriye dönük işten çıkış verirsek cezası nedir? Sigortalılığı yukarıdaki şekilde sona erenlerin 5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, işverenleri tarafından işten ayrıldığı tarihi takip eden on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı işten ayrılış bildirge..

6 yıldır şirket kayıtlarında bulunan dairelerin satışında kurumlar vergisi muafiyeti var mıdır?

Limited şirketimizde 2 ortak vardır. Şirket havuz ekipmanları imalatı yapmaktadır. Şirketin aktifinde 6 yıldır kayıtlı 2 adet daire vardır. Bu daireleri şirket ortakları birer adet kendilerine satın almak istemektedir. Bu satışta KDV yönünden nasıl bir uygulama yapacağız? Satıştan doğan kazancın kurumlar vergisinden istisna mıdır? İstisnanın Uygul..

Üniversite değişikliği yapacak yabancı öğrenciler ikamet izni için hangi işlemleri yapmalıdır?

2 yıl X üniversitesinde eğitim gördüm. Daha sonra Y üniversitesini kazandım/yatay geçiş yaptım. İzlemem gereken prosedür nedir? Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. Bu ..

Şirketimizde bordrolu olarak çalışan avukatımız mevcut. Şirketin kazanmış olduğu davalara ilişkin karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücreti, faiz, masraf gibi unsurlar gelir yazılmak suretiyle şirket hesaplarına intikal etmektedir. Şirket hesaplarına

İşe giriş bildirim iptallerini ne zaman yapmalıyız? SSİY 11. madde :………. (7) (Ek:RG-25/8/2016-29812)(17) Bu madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saa..

Şirketin kazanmış olduğu davalara ilişkin elde ettiği tazminatlara karşılık fatura mı düzenlemelidir?

Şirketimizde bordrolu olarak çalışan avukatımız mevcut. Şirketin kazanmış olduğu davalara ilişkin karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücreti, faiz, masraf gibi unsurlar gelir yazılmak suretiyle şirket hesaplarına intikal etmektedir. Şirket hesaplarına intikal eden bu tutar KDV’ nin konusuna girmekte midir ve fatura düzenlenmeli midir? KDV ..

Ticari araçlar için gider kısıtlaması var mıdır?

Şehirci ve şehirler arası nakliye işleri ile uğraşan firmanın kullanmış olduğu araçlarımın ruhsatları üzerinde ticari yük nakli yazmaktadır. Bu araçlara gider kısıtlaması uygulanır mı?  Ticari amaç ile kullanılan (Nakliyecilik) araçlar için gider kısıtlaması yapılmaz. 2020 itibariyle şirketimize ait binek araçların kasko ve trafik sigortası ..

Gider kısıtlamasına tabi olan binek araçlar hangileridir?

Binek otolar için gider ve kdv kısıtlaması sonucu artık hangi otoların binek oto olduğunun kriteri çok önemli Binek oto olarak hangileri geçer kriter nedir? Nasıl anlayacağız? GİDER KISITLAMASINA TABİ BİNEK ARAÇLAR:  Kanun maddesinde yer alan BİNEK OTOMOBİL ifadesinden Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtla..