Taşkömürü ithalatı bir önceki aya göre Mart 2020’de %56,2 arttı

Taşkömürü ithalatı bir önceki aya göre Mart 2020’de %56,2 arttı

Katı Yakıtlar, Mart 2020 Linyit üretimi Mart ayında 4 milyon 983 bin 21 ton olarak gerçekleşti Linyit(1) satılabilir üretimi bir önceki aya göre %1,0, Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,2, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,1 azaldı. Taşkömürü üretimi Mart ayında 101 bin 172 ton olarak gerçekleşti Taşkömürü sa..

Emekli ve ücret desteklerinden faydalanmayan personeller için 7 günlük yarım ücret ödemesi yapmalı mıyız?

Nisan ayında KÇÖ başvurduk. Firmamızda 54 çalışan işçimiz bulunmaktadır. Bunların 35’i KÇÖ’den yararlanıyor. Biz hak eden işçilere 7 günlük yarım ücret vereceğiz. Geriye kalan 6 işçimiz hak etmedi. 6 İşçi ise hiç işe gelmedi. 7 Emekli işçimiz bulunmaktadır. Geriye kalan bu işçilere 7 günlük yarım ücreti verecek miyiz? 4857 Sayılı İş Ka..

Kısa çalışma ödeneği alan personellerimize ek ödeme yapabilir miyiz?

Nisan 2020 ayı için İŞKUR tarafından 5 Mayıs 2020’de KÇÖ’leri çalışanların hesaplarına aktarılmıştır. İşveren, çalışılmayan süreler için yine de çalışanlarına ek ödeme yapmak istemektedir. Çalışılmayan günler için de işverenin, çalışanlarına ek ödeme yapması, kısa çalışma ödemelerine hak kazanmanın yasal şartlarını ihlal eder mi? İşçiy..

Motosiklet alımında ödenen KDV indirim konusu yapılabilir mi?

Restoran işleten bir firmamız dışarıya paket servis işinde kullanılmak üzere şirketin adına motosiklet aldı. Bu alışta ödenen KDV indirim konusu yapılabilir mi? Motosiklet binek otomobil değildir. Ödenen KDV’nin tamamı indirilir. Binek otomobil ile ilgili giderlerin %30’luk KKEG kısmı ve bu kısma ait KDV kurumlar geçici vergi beyan ek..

Ücretsiz izin desteğine başvuru yapmak için öncesinde kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmak şart mıdır?

Pandemi ücretsiz izin desteğine başvurmak için kısa çalışmaya başvurma şartı var mıdır? Kısa çalışma başvuruşu olmayan işverenlerin çalışanları da yararlanabilir mi? Hak kazanma şartları İşçiler; a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak..

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık %13,00, aylık %5,46 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık %13,00, aylık %5,46 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2020 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %13,00, aylık %5,46 arttı YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,00 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,62 artış gösterdi. YD-ÜFE değişim oran..

Pandemi sürecinde istifa eden personelin işten çıkışını yapabilir miyiz?

İşçimiz başka bir iş buldu istifa ederek isten ayrılmak istiyor. İşçi çıkarmak 3 ay boyunca yasaklanmıştı. Kendi isteğiyle işten ayrılmak isteyen çalışanın işten çıkışını yapabiliyor muyuz? İşçi istifa eder istifa irade beyanıdır. İstifa eden personelin işten çıkışını yapabilirsiniz. Mükelleflerimiz personelini işten çıkartacak fakat malum pandem..

Faaliyeti tamamen durdurduğumuz iş yerimizde kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinden faydalanamayan emekli personelimize maaş ödemesi yapmalı mıyız?

İşyerimiz kısa çalışma ödeneğine baş vurup işyerindeki faaliyetini durdurmuştur. Çalışan bir emekli KÇÖ’den ve ücretsiz izin yardımından yararlanmamaktadır. İşyerimiz kapalı olmasına rağmen kendisine ücret ödemesi yapmak zorunluluğu var mıdır? 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gös..

Sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü serbest meslek mensupları müşterileriyle olan sözleşmelerini feshedebilir mi?

Covid-19 sebebiyle aylık muhasebe ücretlerimizi ya alamıyoruz ya da anlaştığımız rakamdan düşük alıyoruz. Almadığımız ücretin vergisini ödemek durumunda kalıyoruz. Ne yapmalıyız? KDV kanuna göre hizmet bedeli alınmasa da S.M.Makbuzu tam olarak düzenlenmesi gerekir. 65 yaş üstü; V.U.K. 518 sayılı tebliği uyarınca “65 yaş ve üstünde olması ne..