Dernek ve iktisadi işletmesi arasındaki 7.000 Türk Lirasını aşan para transferlerinin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.

Kamu yararına çalışmayan derneğin vergi kanunları açısından değerlendirilmesi hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 11395140-105[227-2015/VUK1-19059]-104960 01.08.2016 Konu : Kamu yara..

e-Gider pusulası nedir kimler e-gider pusulası kullanabilir?

Aşağıdaki bilgiler 509 No.lu VUK Tebliği'nin e-Gider Pusulasına ilişkin bölümünden alınmıştır. Metin içeriğinde geçen Tebliğ ile 509 No.lu Tebliğ kastedilmektedir. IV.6.1. Genel Olarak Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ile defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından ve..

E-Belge iptallerine kolaylık getiriliyor. 9.2.2021

VUK 509 No.lu tebliğe e-Belge iptallerine ilişkin bölüm eklendi 9 Şubat 2021  ...Aynı Tebliğe “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölüm eklenmiştir. “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin ..