Kısa çalışma ödeneği alan bir kişi ödeneğin bittiği tarih itibariyle işten çıkartılırsa işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları arasında yer alan “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak” ibaresi işyerinde kısa çalışma yapılan süreleri de kapsıyor mu? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hizmete kapatılan kuaförlerde çalışanların, çalışmayıp kısa çalışma bildirildiği yak..

Veraset yoluyla kalan gayrimenkulü satan bir kişi bu kazancı için vergi bildiriminde bulunur mu?

Veraset yoluyla varislere intikal eden gayrimenkullerin varisler tarafından satışından dolayı varisler açısından herhangi bir vergi doğar mı? Verasetten kalan gayrimenkullerin satılması halinde elde edilen gelir için Yıllık Gelir vergisi beyannamesi verilmez. (İvazsız intikal GVK Mük.Md.80/6) Kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden inşaatı de..

Fazla ve yersiz ödenen vergiler için mahsup talep edebilir miyiz?

Firmamızda ilgili dönemde ödenecek KDV çıkmış olup KDV ödemesi yapılmıştır.  Daha sonra da KDV beyannamemiz düzeltiliyor ve devreden KDV çıkmaktadır. Ödenmiş olan KDV’nin iadesi istenebilir mi? Fazla ve yersiz olarak ödenen KDV’si için iade veya mahsup talep edilir. Şirketimizin ortağı Hollanda’da bulunan bir tüzel firmadır..

SGK teşvikli işe aldığımız personelin teşvikten faydalanmaya devam edip etmediğini nasıl kontrol edebiliriz?

2019 yılı içinde SGK dosyasını açtığımız bir işyerinde ilk çalışan personelden sonra gerekli şartları taşıyan ikinci çalışanın 17103 Sgk teşviki kapsamında işe girişi yapılmıştır. Daha sonraki aylarda ilk işe giren kişi işten ayrılmış olup ikinci işe başlattığımız kişinin 17103 Sgk teşviki devam eder mi? Yeni işe alınan sigortalıların ortalama sig..

Sokağa çıkma yasağı olan günlerde çalışan personellere fazla mesai vermeli miyiz?

Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde çalışma izin alan iş yerlerinde, çalışan ve çalışmayan personellerin puantajları nasıl yapılacak, çalışan personellere mesai verilecek mi? İşyeri çalışma yasağı kapsamında değilse çalışan normal mesai çalışmayan ise çalışmama nedenine göre eksik gün bildiriminde bulunulacaktır. Mücbir sebep kapsamındaki firmala..

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan personel ay içerisinde rapor alırsa aylık sigorta bildirgesinde eksik gün kodu ne olmalıdır?

01.04.2020-16.04.2020 arasında ücretsiz izinde olan ve kçö hakketmeyen bir personel için 17.04.2020 den sonrasına ücret desteği başvurusu yapıldığında Nisan 2020 için eksik gün nedeni 28 mi olmalı 29 mu? 29 kod ile bildirim yapılması gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneği için Mayıs ayında haftalık çalışılmayacak saat 22,5 başvurusu yapmıştık. İşçi ..