Mal alışı ve satışı yaptığımız aynı firmayı tek düzen hesap planında nasıl takip etmeliyiz?

1- Mükellefim hem mal alıp aynı zamanda mal sattığı müşterilerinin hesaplarını 320 hesapta tutuyor. Dolayısıyla alacaklarının fazla olduğu zamanda 320 hesaplar ters bakiye veriyor. Bunun bir sakıncası var mıdır? Sakınca zaten ortaya çıkmış ve ters bakiye oluşmuştur. Alım satım yapılan kişi aynı da olsa 120-320 hesaplar ayrı ayrı kullanılır...

Bağımsız çalışan meslek mensupları derneklere üye olabilir mi? Üye olduğu dernekte SGK’lı olarak çalışabilir mi?

Dernek kurulumu için izlenmesi gereken yol nedir ve vergi kaydı konusunda yapmamız gereken bir işlem olacak mıdır? Dernek kurulumda meslek mensubu olarak benim görev almam üye olmam sorun teşkil eder mi? Dernekler Kira ve çalışanlar için ödenen ücretler den kesilen vergiler için muhtasar mükellefi olması gerekir. İktisadi işletme olmadığı sürece ..

2019 yılında kültürel istihdam bir önceki yıla göre %2,6 azaldı

2019 yılında kültürel istihdam bir önceki yıla göre %2,6 azaldı

Kültürel İstihdam, 2019 Kültürel istihdam %2,6 azaldı Ülkemizde 2019 yılında kültürel istihdam bir önceki yıla göre %2,6 azalarak 631 bin kişi oldu. Erkekler 2019 yılında kültürel istihdamın %53,2’sini, kadınlar ise %46,6’sını oluşturdu. Kültürel istihdamda olanlar, 15+ yaş, 2014-2019 Kültürel istihdamda olanların %61,0’ı ..

Yeni tescil edilen sigorta dosyasına beyan edilen işçi sayısından az personel girişi yapılmasının bir cezası var mıdır?

29.05.2020 itibariyle tescil edilen Sgk dosyasına ait işyeri bildirgesinde çalıştırılacak kişi sayısı alanına 15 kişi yazıldı. Ancak 13 kişi sigorta yapıldı. Bu sayıdan başka personel istihdam edilmeyecek. Yani, işyeri bildirgesinde, çalıştırılacağı öngörülerek beyan edilen sayıya göre 2 kişi eksik sigorta yapıldı. Bu 2 kişiden dolayı İPC söz konus..

E-SMM kapsamında Diş hekimleri ve Veterinerler serbest meslek makbuzu yerine geçen pos cihazlarını kullanmaya devam edebilir mi?

01/06/2020 e -SMM geçmesi gereken firmalar için bir uzatma olacak mı? Diş hekimlerinin serbest meslek makbuzu yerine geçen pos cihazlarını yine kullanmaya devam edecekler mi? E-SMM uygulaması 01.06.2020 tarihi itibariyle başlayacaktır. (VUK 509 Kapsamında) Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerden (diş hekimleri ile veteriner hekimler dâhil)..

E-Serbest Meslek Makbuzu başvurusu sırasında mali mühür şart mıdır?

Mükellefin haziran ayında düzenleyeceği bir makbuz yok bu nedenle e-imza ve e-smm başvurusunu sonra yapması halinde sıkıntı olur mu? 1 Haziran 2020 tarihine kadar e-imza veya mali mühür temin edilerek e-smm uygulamasına başvuru yapılması zorunludur. Muhasebeciler için e-SMM başvuru sırasında e imza şart mıdır? Malî mühür ya da e imza olmadan müra..

Mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerin 2020 Ocak-Şubat ve Mart dönemine ait Defter Beratlarının yükleme süresi nedir?

E-defter mükelleflerinin Yevmiye, Kebir ve defter raporu ile e- muhasebe fişi de elektronik ortamda saklama zorunlu mudur? e-muhasebe fişi ihtiyari bir uygulamadır. Tüm defter ve belgeleri VUK 509 kapsamında saklama hükümlerine göre saklanmalıdır. Mücbir sebep kapsamına girmeyen mükelleflerimin 2020 Ocak Şubat ve Mart dönemlerine ait e-defter ber..

Kısa çalışma ödeneği alan bir personele işveren ödenekten gelen ücret ile normal ücreti arasındaki farkı ödeyebilir mi?

KÇÖ ile kısmi çalışan veya o ay çalışmayan işçiye İŞKUR’un ödemediği %40’lık farkı ödemek istiyoruz. Ama çalışmadığı için SGK’da gün sıfır olarak bildirdiğimiz için prime esas kazanç çıkmıyor. Kısmı çalışan personel çalıştığı gün kadar diyelim 10 gün prim bildireceğim. Prime esas kazanç tavanını aşan ödeme için prim hesaplanmamakt..