Gün sonlarında muhtelif müşterilere yapılan tütün ürünlerine ait satışlar için düzenlenecek faturalarda vergi numarası ne yazılmalıdır?

Perakende satış yapan işyeri sigara satışları için gün sonlarında toplu olarak muhtelif müşteriler ibaresiyle kestiği faturaların bs bildiriminde vergi numarası kısmına ne yazılması gerekir? VUK 206 SAYILI GENEL TEBLİĞİNE GÖRE; Diğer taraftan, 206 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin E bölümünün 1 ve 2. bentlerinde; 01.01.1991 tarihind..

Numune olarak aldığımız ürünlerin satışını yapabilir miyiz?

Numune olarak ithal edilmiş bir ürünün iç piyasaya bir bedel karşılığında faturalı olarak satılmasında herhangi bir engel var mıdır? Bir kısıtlama olmaz. KDV tahsil edilmek sureti ile satılır. Çin’den bedelsiz numune olarak gelen ürün için kdv2 beyanı vermem gerekiyor mu? Bedelsiz gelen mal için KDV gümrük hattında ödenir. 2 no.lu KDV beya..

İstifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine üye seçimi ve tescil işlemini yapmamız için ne kadar süremiz vardır?

Firmamızın esas sözleşmesine göre yönetim kurulu sayısı 5’tir. Yönetim kurulu üyelerimizden birisi istifa edecektir. Yönetim kurulu üyesi istifa ederse üye sayısı 4’ e düşecek ve sözleşme şartı olan 5 kişi kaybolacaktır. Bu durumda, 5. Yönetim kurulu üyesini atamak için kaç gün süremiz olacaktır? Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyele..

Ödenmeyen SGK primleri Defter beyan sisteminde nasıl gösterilir?

Serbest meslek erbapları hekimlerin defter beyana göre muhasebesini yaparken ayrıca şahsi ve posların yattığı banka hesaplarının takibi de yapmamız zorunlu mudur? Serbest meslek kazanç defterlerinde banka hesabı diye bir işlem olmaz. Hekimlerin kâğıt ortamında düzenlediği S.M. Makbuzu ve Kredi kartı ile tahsili yapılan hizmet bedeli için pos ciha..

İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile Mart 2020’de %13,2 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile Mart 2020’de %13,2 seviyesinde gerçekleşti

İşgücü İstatistikleri, Mart 2020 İşsizlik oranı %13,2 seviyesinde gerçekleşti Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 ..

Aracı firmalar üzerinden internetten satış yapan firmalar E-Arşiv fatura düzenlemek zorunda mıdır?

Firmamız n11.com internet sitesi üzerinden satış yapmaya başlayacaktır. 2019 yılı ve bu yıl için de cirosu 5 milyon TL altındadır. Faturaları internetten alış yapan müşterilere düzenleyecektir. Bu durumda e-fatura/e-arşiv fatura kullanma zorunluluğu bulunmakta mıdır? e-arşiv fatura kapsamında kalan mükellefler; (internet satışları) IV.2.4.2. Arac..

Doktorlar e-Serbest meslek makbuzu kullanmaya başladıklarında özel donanımlı pos cihazlarını kullanmaya devam edebilir mi?

POS ve E-SMM arasında kavram karışıklığı ve tereddütler oluşmaktadır. Doktorların Serbest Meslek Makbuzu yerine geçen POS cihazı fişleri, e-SMM geçiş sonrası nasıl kullanılacaktır? Doktorlar E- Serbest meslek makbuzu kullanmaya başladıklarında özel donanımlı pos cihazı kullanmaya devam edecekler mi? Hekim pos uygulaması devam edecek. (Bu mükellefl..