Kısa çalışma ödeneği biten bir kişi için nakdi ücret desteğine başvuru yapabilir miyiz?

Basit usulde tabi olan vatandaş başka bir işletmede 4a’lı çalışan olarak KÇÖ ya da işsizlik ödemesinde faydalanabilir mi? Bu kesinti kabul edilip 4/b sigortalılığı devreye girecektir. Mayıs dönemi Kısa Çalışma ödeneğinden 15 gün yararlanması gereken personel KÇÖ bitmiş açıklaması ile 7 gün yararlandırılmıştır. Nakit ücret desteğinden yararl..

Ev hanımlarının evlerinde yaptıkları yemeklerin satışı için basit usulde vergi mükellefi olmaları gerekir mi?

Ev hanımlarının evde yaptıkları yemekleri bir şirket aracılığı ile tüketiciye ulaştırmak istiyoruz. Ancak yapacağımız bu aracılık işinde belge düzenini nasıl yapacağız? Bahsettiğiniz ev hanımları Basit usulde vergi mükellefi olmaları gerekir. Tüketiciye satışı yapılacak yemek üretici olan ev kadını tarafından satıcı ya Fatura düzenlenir. (KDV hes..

SGK prim alacaklarına ilişkin zaman aşımı süresi nedir?

09.05.2020 Tarihinde emeklilik müracaatında bulundum. 15.06.2020 Tarihinde Telefonuma SN. (..), (15.06.2020) itibariyle (4’a isteğe bağlı) kapsamında 2.720 TL prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu bankalara ödeyebilirsiniz. Borç bize hiç tebliğ edilmedi ve şimdiye kadar hep gecikme zammı işlemiş bu borç zaman aşımına uğramıyor mu? 5510 sayı..

Bir önceki yıla ait defterleri ne zamana kadar ara tasdik yaparsak cari yılda kullanabiliriz?

Kanuni süresi içerisinde 2020 yılı için yevmiye defteri yaptıracağımıza defteri kebir yaptırmışız. Bunu nasıl düzelttirebiliriz? Ya da defteri kebire yevmiye defterini yazdırsak kanunen geçerliliği olur mu? Bahsettiğiniz işlemler hukuka uygun olmaz. 2019 Yılı defterinin 2020 yılında da kullanmak üzere haziran ayında kapanış tasdikinden sonra açıl..

Kısa çalışma ödeneğinden çıkartacağımız personelimiz için bir bildirim yapmalıyı mıyız?

22,50 saat KÇÖ yararlanan işyerimizde personellerimizden bir tanesi 06.06.2020 tarihi itibariyle askerlik nedeniyle işten ayrılmaktadır. Bu kişinin kısa çalışma ve prim günü ne şekilde yapılması doğru bir uygulama olacaktır? İşçinin haftalık 3 gün çalışması olması gerekir. Fiili çalışma gün sayısını dikkate alarak SGK aphb bildirimini yapınız ve K..

23 Mart’ta kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptığımız personellerin ücret bordrosunu nasıl hazırlamalıyız?

23 Mart 2020 tarihinde haftalık 25 saat çalışma yapılacak 20 saat çalışılmayacak şekilde kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmıştık. Mart 2020 aylık bildirgede 30 gün çalışma 1 gün 18 kodu ile eksik gün bildirmemiz gerekiyordu? Eksik gün hesabında parmak hesabı yapılır. 31 gün çeken ayda 1 gün eksik günü olan sigortalının; Prim ödeme gün sayısı 31-..