Çin’de tüketici mallarının toplam perakende satışları Mayıs 2020’de %2,8 azaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayınladığı verilere göre, Çin’de Mayıs ayında, sosyal tüketici mallarının toplam perakende satışları yıllık %2,8 düşüşle 3.197.3 milyar Yuan’a ulaştı, bir önceki aya göre ise 4.7 yüzde puanı düşüş gösterdi. Bu mallar arasında otomobil hariç tüketici mallarının perakende satışları %3,5 düşüşle 2,85..

E-Deftere tabi olan mükellefler yevmiye defteri tasdiki yaptırır mı?

Muhasebe fişi kullanımında tip olarak sadece mahsup fişi kullanmanın bir sakıncası var mı? VUK da tahsil tediye mahsup diye bir fiş belirlemesi yoktur. VUK 219/a maddesinde muhasebe fişleri cümlesi yer almaktadır. Muhasebe kayıtlarında ismi ne olursa olsun fiş kullanım zorunluluğu yoktur. Teamüllere göre tahsil tediye mahsup fişi kullanılmaktadır...

Gizlilik sözleşmeleri damga vergisine tabi midir?

Ticari ilişki nedeniyle iki şirket arasında imzalanan “Gizlilik Sözleşmesi” Damga Vergisine tabi midir? Ceza maddesinde, İhlal durumunda Ceza bedeli var TL veya Yabancı Bedel içermeyen ticari Sözleşmelerde damga Vergisi uygulaması nasıl olmalıdır? Sözleşmelerde Yabancı para birimi de olsa bedel olduğu için damga vergisi hesaplanır. Bed..

İhracat işlemlerinde yüklenilen KDV’nin iadesi alınabilir mi?

Yurt dışındaki bir firmanın yazılımını yurtiçindeki müşterilere satıyoruz ve bu satış sonucunda Yurt dışındaki firma Yurt içindeki firmaya fatura kesiyor ve fatura bedelinin belli bir kısmını bize komisyon olarak ödüyor. Bizde bu komisyon karşılığında yurt dışı firmaya fatura kesiyoruz fakat bu kesilecek faturada KDV olacak mıdır? Sizin düzenleyec..

Belçika’da istihdam oranı Nisan 2020’de düştü

Belçika İstatistik Ofisi’nin (STATBEL) yayınladığı verilere göre, Belçika’da geçici işsizlikteki işçilerin istihdam edildiği düşünülse de, 20-64 yaş grubundakilerin istihdam oranı biraz azalmış gibi görünmektedir. İstihdam oranı Mart ayında hala biraz artarken, Nisan ayında hafif bir düşüş görüldü. Oran Mart ayında %70,6’dan Nisan..

Toptan ticaret ile uğraşanların ÖKC kullanma zorunluluğu var mıdır?

Yeni işe başlayacak şirketimiz home-ofis şeklinde optik ürünlerin telefon ile toptan ticaretini yapacaktır. Perakende söz konusu değildir. Bu durumda yazar kasa kullanma mecburiyeti var mıdır? TOPTAN (Satılmak üzere yapılan teslimler) yapılan satışlar için ÖKC kullanmak zorunlu değildir. Facebook üzerinden satış yapan bir firma Kargo aracılığı il..

Gerçek usule tabi minibüs işletmecisi basit usul vergilendirmeye geçebilir mi? Plaka ve minibüs satışları için KDV’den muaf mıdır?

2 ortaklı gerçek usulde vergilendirilen hatlı minibüs işleten mükellef 2 yıl art arda VUK. 48. Maddesindeki şartları taşırsa basit usule geçebilir mi? Gerçek Usulde vergilendirilen hatlı minibüslerin satışından doğan kazancın tamamı vergiden muaftır. Yalnızca KDV öderler. Doğru mudur? Basit Usulde vergilendirilen hatlı minibüsün satışında elde ed..