İkinci el binek otomobillerde amortismana tabi tutar ne kadardır?

Şahıs işletme aldığı otomobil için akaryakıt giderlerini gider yazabilir mi? Aktife kayıtlı olmayan aracın gideri yazılmaz. Binek araç gider kısıtlamasındaki matraha ait %30 KKEG kısmı, B formu için dahil ediliyor değil mi? B formuna Faturadaki KDV hariç tutar yazılır. Gider kısıtlaması ile ilgisi olmaz. Şirketimizin ana faaliyet konusu lojisti..

Cumartesi günleri senelik izin günlerine dahil edilir mi?

Personel yıllık izin hakkını istediği şekilde bölerek kullanmak istemektedir. 3 gün, 5 gün, 7 gün, 1 gün şeklinde. Bu mümkün müdür? Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 53’üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, 53’üncü maddede öngörülen izin sür..

Kısa çalışma ödeneği biten personelimizi işten çıkartabilir miyiz?

Alışveriş merkezinde takı satıcısı kovid-19 dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyordu. 1 Haziran itibari ile AVM yönetimi sadece 1 işçi çalıştırabileceğini bildirdi ve 1 işçi çalışmaya başladı. Diğer 2 işçinin kısa çalışma ödeneği 25 Haziran’da bitecek. İşveren bu iki kişiyi avm yönetiminin de fazla işçi çalıştırmaya izin vermemesi ..

Geçmiş tarihli genel kurullar bir defada yapılıp tescil edilebilir mi?

2020 yılında E-Deftere geçtik. Acilen sermaye artırımı yapmamız lazım. Sermayenin ödendiğine dair tespit raporunda E-defter bilgilerini yazmam gerekli ama Pandemi sebebiyle henüz Geçici Vergiyi vermediğimiz için defterleri de yüklemedik ve hiç berat almadık. Bu durumda raporda E-Defter bilgilerine ne yazmam gerekli veya boş bıraksam Ticaret Sicil d..

Kanada’da Nisan ayında ihracatçı firma sayısı %24,8 düştü

Kanada İstatistik Kurumu’nun yayınladığı verilere göre, Kanada’da ihracatçı firma sayısı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %24,8 düşüşle 16.513’e geriledi. Son aylarda gözlenen düşüş hızlanmaya devam etti. Küçük ve orta büyüklükteki ihracatçı işletmeler düşüşe geçti. Özellikle en küçük işletmeler (50 kişiden az çalışan v..

Kısa çalışma ödeneğinden Nisan ayından itibaren faydalanan bir firma haziran ayında personellerine 7 günlük yarım ücret ödemesi yapacak mıdır?

Haziran ayı bordolarında 45/45 çalışmayan firmalara yarım çalışma için 7 gün yarım çalışma ödeneği vermek gerekir mi? 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40’ı..