Kısa çalışma ödeneği alan bir personel kendi isteği ile ücretsiz izin kullanabilir mi?

01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında müşterim için haftalık 40 saat üzerinden kısa çalışma ödeneği için başvuru yaptım. Nisan ayı kısa çalışma ödeneği 1 işçisi için aylık 20 gün olarak ödemesi yapılmış. Fakat ben bildirgede eksik gün 23 yarım ücret 7 olarak iş kura ve SGK’ya bildirdim. Mayıs ayı içinde işçisine 27 gün kısa çalışma ödemesi..

Geçmiş yıl zararlarını geriye dönük kaç yıl kullanabiliriz?

2015, 2016,2017 yıl zararları 2020 yılında beyan edilecek geçici vergilerden mahsup yapılabilir mi? Geçmiş yıl zararları ilgili yıllarda Kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterilmeleri şartı ile mahsup yapılır. 2020 yılında 2014 yılına ait geçmiş yıl zararını kullanabilir miyiz? 2015 öncesi zararların mahsubu yapılmaz. (zamanaşımı) Zararlar ilg..

Mükellefin vefat etmesi ve mirasçılarının reddi miras yapması durumunda vergi dairesi terk işlemlerini kim yapacaktır?

Şahıs bilanço usulüne göre defter tutan mükellefim 17.06.2020 tarihinde vefat etti. Yasal prosedürleri bilmek ile mükellefimin mirasçıları ile görüştüğümde ticarete devam etmeyeceklerini ve reddi miras talebinde bulunabileceklerini söylediler. Mirasçılar reddi miras talebinde bulunur ise; kalan emtia ve demirbaşlar için faturalar nasıl ve kimler ta..

Ara dinlenme sürelerini aralıklı olarak verebilir miyiz?

Ara dinlenme süreleri kural olarak aralıksız olarak verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile (bireysel ya da toplu iş sözleşmeleri) aralı olarak kullandırılabilir (4857 sayılı İş Kanunu md. 68/2-3). Örneğin haftanın beş günü ve günde net 9 saat çalışılan bir işyerinde, her..

Kısa çalışma ödeneği biten firmalar İş-Kur’a bildirim yapmak zorunda mıdır?

01.04.2020- 30.06.2020 tarihlerinde kısa çalışma ödeneğine başvuru yapıldı. Nisan ayında 7 günlük SGK bildirimi yapıldıktan sonra mayıs ayı için 50-60 TL gibi rakamlar yatırıldı. İş-kura sorulduğunda işsizlik maaşı tamamlaması denildi. Mayıs ayı için hiç gün bildiriminde bulunmadık. Yaptığımız işlem doğru mudur? Mayıs ayı için gün yapmış olduğunuz..