İşten çıkartımın yasaklandığı dönemde işveren 1 gün devamsızlık yapan personelini işten çıkartabilir mi?

İşçi çıkarma yasağı kapsamında, 1 gün de olsa, devamsızlık yapan işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde SGK çıkış kodu 19, eksik gün nedeni 15 olarak çıkarılabilir mi? 4857 sayılı kanun 25/II) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonrak..

Limited şirket kuran doktorlar serbest meslek makbuzu düzenleyebilir mi?

Limited şirket olup kurumlar vergisine tabii olan doktorlar e serbest makbuzu düzenlemek zorundalar mı? Limited şirketler serbest meslek makbuzu DÜZENLEMEZ. Kurumlar vergisi mükellefleri TİCARİ kazanç elde eder ve Fatura düzenler. Bu neden ile e-smm kullanması söz konusu olmaz. Uzaktan veya yüz yüze verilen eğitim için Kuruma verilecek belge serb..

Taşıma irsaliyeleri e-irsaliye kapsamında mıdır?

Kargo firmalarının düzenlediği taşıma irsaliyeleri e-irsaliye kapsamında mıdır? Taşıma irsaliyesi farklı bir belgedir. (VUK md.240) Taşıma irsaliyesini nakliye firmaları düzenler. Sevk irsaliyesi ise malı sevk edenlerce düzenlenir. (VUK Md.230-231) Sevk irsaliyesi e- irsaliye kapsamındadır. Taşıma irsaliyesi e-irsaliye kapsamında değildir. Firma..

Geçmiş yıl defterleri kaybolmuş firmaların sermaye artışı raporunda defter tespit bilgilerine hangi bilgileri yazmalıyız?

Geçmiş yıl karlarını 2014-2019 yıllarını sermaye ilave etmek için rapor düzenliyorum. Dağıtılmayan karları kapsayan yıllara ait hangi yılın olduğu bilgisini nasıl düzenlemeliyim? Geçmiş yıl karlarının tespitinde cari yıllar dikkate alınmalı ve karın hangi cari yıla ait olduğunun defter bilgilerine de yer verilmesi gerekir. 2000 yılında Sermaye a..

İştirak kazancına istinaden gelen bedelin muhasebe kaydı nasıl yapılmalıdır? Geçici vergi beyannamesinde bildirimi nasıl yapılır?

İştirak kazancı elde eden bir firmamızın bankasına kazanç elde ettiğimiz firma kar dağıtımı yapıp ödemeyi gönderdi. Gelen bu para ortaklara ödenecek, muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? Gelen bedel ortaklara direkt ödenmez. Dönem kazancı içinde yer alır. Önce 640 hesaba sonra da 690 hesaba kaydedilir. İştirak kazancı elde ettiğimiz firmadan bankamız..

Müteahhitlerin bina teslimi karşılığı anlaştığı iş için düzenleyecekleri faturada KDV oranı ne olmalıdır?

Müteahhit firma arsa sahipleriyle anlaşarak malzeme dahil işçilik yaparak binayı tamamlayacak ve teslim edecektir. Hizmet karşılığı uygulanacak KDV oranı %18 olarak mı uygulanmalıdır? Maliyet tam oluşmayacağından her ay fatura kesmek yerine iş bitiminde kesmek doğur olur mu? İş bitiminde düzenlenecek faturada %18 KDV hesaplanır. Her ay fatura düze..

Mücbir sebep kapsamında olan ve mart ayı beyannamesi verilmeyen firmanın defter beyan sistemine girilen evraklarında değişiklik yapabilir miyiz?

Defter beyan sistemi kullanan bir mükellefin mart ayına ait faturaları sisteme girilmiş ancak daha KDV beyannamesi verilmemiştir. Mart ayına ait girmiş olduğumuz faturalarda değişiklik yaparsak bir sorun teşkil eder mi? Kesilen veya alınan faturalar kayıtlara olması gerektiği gibi alınır. Defter Beyan sistemine mart ayına ait gelir faturaları işl..

Serbest meslek mensupları e-smm’ye 2020 Temmuz’da başlayabilir mi?

İnteraktif vergi dairesinden e-smm başvurusu yaptım. Haziran ayı içerisinde e-imza temin ettim. Fakat e-imza sahibi olmama rağmen 30 Haziran tarihine kadar kâğıt ortamında makbuz düzenledim. Temmuzdan sonra e-makbuz sistemine bağlanıp kesebilir miyiz? 30 Haziran’a kadar kâğıt makbuz düzenleyebilirsiniz. Ancak isterseniz hemen de e-smm düzenl..

Üzerinden hiçbir değişiklik yapılmadan satılan ürünler için GEKAP beyannamesi bildiriminde bulunmalı mıyız?

Bir müşterim kozmetik ürünleri hazır bir halde alıyor ve satışını yapıyor. Örneğin bir saç serumu hazır kutusu ile alınıp aynı şekilde satılıyor. Üzerinde herhangi bir değişiklik ekleme vs. olmadığı için bu firma gekap beyannamesi vermeli midir? Anlatımıza göre gekap beyannamesi verilmeyecektir. Otomotiv kimyasalları ithal ediyoruz. Ürünler sıvı ..