Hanehalkı bütçesinden en fazla pay konut ve kira harcamasına ayrıldı

Hanehalkı bütçesinden en fazla pay konut ve kira harcamasına ayrıldı

Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2019 Hanehalkı bütçesinden en fazla pay konut ve kira harcamasına ayrıldı Hanehalkı bütçe araştırmasının 2019 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %24,1 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı %20,8 ile gıda ve alkolsüz içecek ..

Cirosu 70.000 TL olan bir firmanın Verbis sistemine kaydolması gerekir mi?

Satış cirosu 70.000 olan ürettiği malların küçük oranda İnternetten de satışını yapan firma VERBİS’e kaydolmak zorunda mıdır? Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile k..

Sermaye artışı yaparak bir ortağın şirketteki hisseleri artabilir mi?

Bir şirket borca batık durumdadır ve 2 ortak bulunuyor A ortak %60, B ortak %40 payı var. Borca batık durum sebebi ile A ortak sermaye arttırmak isterken B ortak buna karşı çıkmakta 2/3 oranı yakalayamadığı için sermaye artırımını yapamıyoruz? Ne yapmalıyız? TTK’nın 376.maddesinin uygulanma tebliğinde 10. maddesi b bendinde, göre değerlendir..

Kısa çalışma ödeneği alan ve haziran ayı içerisinde ödeneği biten bir personel için nakdi ücret desteğine başvuru yapabilir miyiz?

Kısa çalışma ödeneğimiz 14.06.2020 de bitti. 01.07.2020-31.07.2020 arası uzadığından dolayı haziran ayında işçinin gelmediği günler için nakdi ücret desteğine başvurulabilir mi? Haziran ayı kısa çalışma ödeneği sonlanınca kalan bakiye günleriniz için fiili çalışma yoksa nakdi ücret desteği başvurusu yapabilirisiniz. Eksik gün kodu 29 olmalıdır. 0..

Vefat eden bir kişinin sigorta günleri eşine devredilebilir mi?

Vefat eden bir kişinin yurtdışından emekliliği varmış. Türkiye’den emekli değil. Ancak Türkiye’de 646 gün SGK ödemesi var. Bugünü eşinin üstüne geçirip aradaki gün farkını ödeyerek eşini emekli etmek istiyorlar. Eşinin doğum tarihi 05.08.1949. Bu işlem mümkün müdür? Emekli olmadan veya çalışırken hayatını kaybeden sigortalıdan dolayı y..

Ticari araçların motorlu taşışlar vergisi gider olarak yazılabilir mi?

Şirket aktifine kayıtlı ticari araçların MTV’si gider yazılır mı? Motorlu taşıtlar vergisi kanununa göre taşıtların vergilendirilmesi ölçütü üç ayrı liste ile sınıflandırılmıştır. (I)sayılı otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler. (II)liste minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici, motorlu karavan, panelvan v..